Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Varna Tıp Fakültesi Bulgaristan, 1985
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Doğum, 1993
Mesleki Deneyim
Yozgat Doğum Evi
İstanbul Hospitalium,İstanbul

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar