Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1981

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1993

Tıbbi İlgi Alanları

Organ ve Doku Nakli İmmünolojisi

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları

Allerjik Hastalıklar

Otoimmün ve Romatizmal Hastalıklar