HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Uzm. Dr. Zuhal Candan Yılmaz

Ad Soyad
Zuhal Candan Yılmaz
Unvan
Uzm. Dr.
Tıbbi Birim
Radyoloji
Şube
MEDICANA ÇAMLICA
Telefon
0216 522 60 00
E-Posta
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 2009
Mesleki Deneyim
Salıpazarı İlçesi 2 No'lu Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim, Samsun 2000-2001
Salıpazarı İlçesi 2 No'lu Sağlık Ocağı İlçe Sağlık Grup Başkanı, Samsun 2000
112 Acil Yardım ve Kurtarma Komuta Kontrol Merkezi Pratisyen Hekim, Samsun 2001-2003
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Samsun 2003-2009
Prof. Dr. İlhan Özdemir Devler Hastanesi Radyoloji Uzmanı, Giresun 2010-2012
Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi Radyoloji Uzmanı, İstanbul 2012-2020
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


Tıpta Uzmanlık Tezi

Erenler ZC. (2009) Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile fetal santral sinir sistemi ve ilişkili anomalilerin tespiti ve değerlendirilmesi (tez danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Meltem Ceyhan). Tıpta Uzmanlık Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

Araştırmalar ve Yayınlar

Yurtdışı Yayınlar

1. İncesu L. Aslan K. Polat AV. Çokluk C.Erenler ZC.Tokatlıoğlu O. Yıldırım MÖ. Diren HB. Intravascular virtual MR endoscopy evaluation of cerebral aneurysms. Turkish Neurosurgery 2014;24(2):221-227
2. Oruçoğlu A. Erenler AK. Ece Y. Yılmaz ZC. Delikan O. Syncope as an presentation of Fahr's disease. JCRP 2015: 3(4);71-73
3. Erenler AK. Duran L. Erenler BH. Baş Y. Yılmaz ZC. Diagnosis and management of renal infarction in the emergency department: A review. J Nefrol Urol Res 2015;3:13-17

Yurtiçi Yayınlar

1. İncesu L. Erenler ZC. Nöroradyolojide BT anjiyografi ve Kontraslı MR anjiyografi. Türkiye Klinikleri J Radiol-Special Topics 2008;1(3):14-28 (Review)
2. Bakan S. Erenler ZC. Kale M. Diren HB. İncesu L. İntraparenkimal nöroepitelial kist: olgu sunumu. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2008;25(3): 107-110

Yurtdışı Bildiriler

1. Incesu L. Erenler C. Tokatlıoglu O. Yildirim O. Taskin O. Akan H. Diren B. Virtual intravascular MR endoscopic evaluation of cerebral aneurysm. ACNR 2008. New Orleans, Louisiana
2. Erenler ZC. Ceyhan M. Alper T. Tosun M. Kefeli M. Fetal intracranial massive teratoma with extracranial extension: radiological and pathological evaluation. XXI European Congress of Perinatal Medicine 2008, İstanbul, Turkey
3. Erenler ZC. Ceyhan M. Tosun M. Malatyalıoglu E. Diren HB. Fetal intracranial cystic lesions; comparison of magnetic resonance imaging and ultrasonography findings. XXI European Congress of Perinatal Medicine 2008, İstanbul, Turkey

Yurtiçi Sözlü Sunum Bildiriler

1. Erenler ZC. Yıldırım MÖ. İncesu L. Çelik F. Akan H. Onaltı sıralı çok kesitli bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile intrakraniayal anevrizmaların tespiti ve karakterizasyonu; cerrahi ve/veya dijital substraksiyon anjiyografi bulguları ile karşılaştırılması. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 2009, Antalya (sözlü bildiri)
2. Erenler ZC. Ceyhan M. Tosun M. Alper T. Malatyalıoğlu HE. Gürmen N. Diren HB. Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile fetal santral sinir sistemi ve ilişkili anomalilerin tespiti ve değerlendirilmesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 2009, Antalya, (sözlü bildiri)

Yurtiçi Poster Bildiriler

1. Selçuk MN. Erenler ZC. Yazmuradov T. Aslan K. Gönüllü G. İntrakranial metastaz yapan kemiğin dev hücreli tümörü. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi 2006, Antalya
2. Bakan S. Erenler ZC. kale M. Diren HB. İncesu L. Çalmaşur A. Fokal kortikal displazinin eşlik ettiği intraparenkimal nöroepielyal kist: olgu sunumu. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya
3. Erenler Z. Ceyhan M. Alper T. Tosun M. Kökçü F. Diren H. Galen ven anevrizması; fetal manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 2007, Antalya
4. Erenler Z. Ceyhan M. Tosun M. Malatyalıoğlu E. Dağçınar A. Diren H. Korpus kallozum agenezisi, interhemisferik kist ve dandy Walker malformasyonu buluan olguda fetal manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 2007, Antalya
5. Erenler Z. M. Ceyhan, Alper T. Tosun M. Kefeli M. İncesu L. Fetal ekstrakranial uzanım göstren intrakranial masif teratom: Radyolojik ve patolojik değerlendirilmesi. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 2007, Antalya
6. Köprülü Ç. Ceyhan M. Nural M. Erenler Z. Bayrak İ. Osteopetrozis ile rikets birlikteliği: olgu sunumu. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2007 Antalya
7. Erenler Z. Ceyhan M. Tosun M. Malatyalıoğlu E. Elmalı M. Gürmen N. Alobar ve semilobar holoprosensefali: 2 olguda fetal manyetik rezonans görüntüleme bulguları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 2007, Antalya
8. Bayrak Uluışık T. Ceyhan M. Erenler C. Fetal koksigeal teratomun preatal MRG ile teşhisi: olgu sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 2009, Antalya
9. Bayrak Uluışık T. Ceyhan M. İncesu L. Erenler C. Fetal şizensafali ve eşlik eden diğer serebral gelişim anomalilerin değerlendirilmesinde manyetik reoznans görüntülemenin yeri: olgu sunumu. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi 2009, Antalya

Kitap Bölüm Çevirisi

Strang JG ve Dogra V. Vücut BT Sırları (Çelenk E. Ed.) (Bölüm 12 Sınıflandırılamayan torasik enflamatuar durumlarda BT, Erenler ZC. Çev.) İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 2010:118-126

Bilimsel Etkinlikler
Verilen Konferans ve Seminerler
Radyografik kalite ve PACS. Prof. Dr. İlhan Özdemir Devler Hastanesi, Giresun 2010

Kurslar ve Seminerler

1. Acil Servislerde Sık Karşılaşılan Olgularda Tanı ve Tedavi ASSKOTT 2000, Giresun
2. Kuduz Aşısı Uygulama Kursu, Haziran 2001, Samsun
3. Pediatrik Ultrasonografi Kursu 8-9 Mayıs 2004, Ankara
4. 1. Karadeniz Meme Günleri 29 Mart - 1 Nisan 2007, Samsun
5. Obsterik Ultrasonografi Kursu, 22-23 Eylül 2007, Ankara
6. Fetal SSS MR-USG ve Fetal Ekokardiyografi Kursu 12 Nisan 2008, Ankara
7. Ultrasound Contrast Microbubbles from Diagnosis to Teratment Çalıştayı 11-12 Mart 2009, Samsun
8. Geriatrik Radyoloji Kursu 13 Şubat 2010, Ankara
9. CPR Eğitimi 2010, Giresun
10. Prenatal Ultrason Kursu. Perinatal Tıp Vakfı 10 Ocak 2016, İstanbul
11. Tricks of the Trade: MRI Fetal Imaging, İnstitute for Advanced Medical Education, AppliedRadiology.org, 20 Ekim 2016, South Londonderry
12. Fetal Kalp Kursu. Perinatal Tıp Vakfı, 23 Ekim 2016, İstanbul
13. Fetal Beyin Kursu, Perinatal Tıp Vakfı, 29 Ocak 2017, İstanbul

Kongre ve Sempozyum Katılımları

1. Acil Hekimlik Sempozyumu, 16-17 Ekim 1997, İstanbul
2. Gövde Manyetik Rezonans Sempozyumu 2-4 Haziran 2005, İstanbul
3. IX. Ulusal Manyetik Rezonans Sempozyumu 25-27 Mayıs 2006, Ankara
4. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2007, Antalya
5. 3. Türk manyetik Rezonans Derneği Kongresi, 22-24 Haziran 2008, Ankara
6. XXI. European Congress of Perinatal Medicine, 10-13 September 2008, İstabul
7. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya
8. 23rd European Congress of Radiology, 2-7 March 2011, Vienna Austria
9. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2011, Antalya
10.23rd Annual Meeting and Postgraduate Course, ESGAR 12-15 June 2012, Edinburg, United Kingdom
11.Pediatrik Radyoloji Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği, 26 Ocak 2014, İstanbul
12.Kas İskelet Sistemi Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği, 25 Mayıs 2014, İstanbul
13.Baş-Boyun Radyoloji Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği, 21 Eylül 2014, İstanbul
14.Nöroradyoloji Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği, 15 Mart 2014, İstanbul
15.Kas-İskelet Sistemi Sempozyumu, Türk Radyoloji Derneği, 19 Nisan 2015,İstanbul

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar

Türk Radyoloji Derneği
Türk Tabibler Birliği

Medicana Çamlıca

Adres:

Alemdağ Cd. No: 113, 34767 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 522 60 00
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334