Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi , 2012
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.
Mesleki Deneyim
VM Medikalpark Bursa Hastanesi(05/2019-11/2019)
Muş Devlet Hastanesi (09/2018- 03-2019)Pediatrist
Korkut Devlet Hastanesi (04/2018-08/2018)Pediatrist
S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi E.A.H.(2013-2018)Pediatri Asistan
Yalvaç Devlet Hastanesi, 2013 (Pratisyen)
Tıbbi İlgi Alanları

ÜSYE, ASYE,Astım,Bronşiyolit, Alerjik Rinit, Soliter Böbrek , Yenidoğan, Prematüre , Sağlam Çocuk İzlemi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


1.Soliter Böbrek Tanılı Olgularda Kontralateral Böbrek Büyümesi ve Somatik Büyüme Arasındaki İlişki (Uzmanlık Tezi)2017
2.Accidental Poisoning of a Child by Dieffenbachia.J Pediatr Emerg İntensive Care Med 2018;5:86-88.