Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Adnan Menderes Üniveristesi Tıp Fakültesi 2016
Mesleki Deneyim
Bayburt Devlet Hastanesi Acil
Aydıntepe Aile sağlığı merkezi Aile Hekimliği
Akşar Aile Sağlığı merkezi
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Medicana International Beylikdüzü Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

ÜSYE, ASYE,Astım,Bronşiyolit, Alerjik Rinit, Soliter Böbrek , Yenidoğan, Prematüre , Sağlam Çocuk İzlemi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar