Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ 2007-2009
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 2009-2014
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014-2019
Mesleki Deneyim
2014-2019 İSTANBUL UNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2019-HALEN MEDİCANA İNTERNATİONAL İSTANBUL HASTANESİ
Tıbbi İlgi Alanları

Koroner arter hastalıkları ve tedavisi(medikal

girişimsel)

Periferik arter hastalıklar ve tedavisi(medikal ve girişimsel)

Aritmiler, takip ve tedavisi

Kalıcı kalp pilleri

Hipertansiyon, Hiperlipidemi

Kalp yetersizliği takip ve tedavisi


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


Azalmış Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliğinde Sitoskleton Filamanlarının ve Membran Proteinlerinin Rolü, Uzmanlık tezi, 2019