Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesiİç Hastalıkları, 2009
Mesleki Deneyim
İzmir Yeşilyurt 1 No'lu Sağlık Ocağı,Pratisyen Hekim, 2002-2005
Ankara İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Fiyat Şubesi,Pratisyen Hekim 2005(3ay)
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Asistan Doktor, İç Hastalıkları Kliniği, 2005-2009
Konya Kulu Devlet Hastanesi İç Hastalıkları, Uzman Doktor, 2010-2013
Üsküdar Devlet Hastanesi İç Hastalıkları, Uzman Doktor, 2013-2017
Fatih Sultan Mehmet Egitim ve Araştırma Hastanesi,Uzman Doktor, Diyabet ve Obezite Merkezi, 2017
Üsküdar Devlet Hastanesi İç Hastalıkları,Uzman Doktor, 2017-2019
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği, Dr. Öğr. Görevlisi, 2019- Kasım 2019
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzman Doktor,İç Hastalıkları Kliniği, Aralık2019- Haziran 2020
Tıbbi İlgi Alanları
Obezite
Diyabet
Hipetansiyon
Hiperlipidemi (Kandaki Yüksek Yağ Oranları / Kolestrol)
Tiroid Hastalıkları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
A1. Erden A S, Kirikkale University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Kirikkale, Turkey; The relationship between mean platelet volume and flow mediated dilatation and intima media thickness of carotid artery in patients with essantial hypertension J Turgut Ozal Med Cent DOI: 10.5455/jtomc.2017.07.109 2017;24(4):450-6 f
A2. Atilla Bulur1 , Ayca Serap Erden2 , Nevsun Inanc3 Amasya University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Amasya, Turkey; Evaluation of relationship between cytokine and chemokine levels measured by using multiplex laboratory method before and after treatment and clinical course and treatment response in rheumathoid arthritis patients receiving TNF-α blocker therapy Annals of Medical Research Original Article DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.05.251 2019;26(9):2053-9
1 Yeni Yuzyil University, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa Hospıtal, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey
2 Amasya University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Amasya, Turkey
3 Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Rheumatology, Istanbul, Turkey
A3.Pinar Karakaya, Bulent Yaprak, Bahar Ozdemir , Ayca Serap Erden, Hakan Koçoğlu Analysis between Adrenal MRI Mass Size and 1 mg Dexamethasone Suppression Test in Patients with Adrenal Incidentaloma Medical Laboratory Technology Journal Available online at : http://ejurnal-analiskesehatan.web.id Received 2019-19-08; Revised 2019-07-10; Accepted 2019-28-10 Pinar Karakaya1 , Bulent Yaprak2 , Bahar Ozdemir2 , Ayca Serap Erden3 , *Hakan Kocoglu2
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Turkey.
2Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Turkey.
3Amasya University, Faculty of Medicine, Turkey.
A4. Hakan Şilek, Ayça Serap TUNCER, Bahar Erbaş DOPAMİNE AGONİST RESPONSİVE ABULİA: A CASE REPORT AND LİTERATURE REVİEW World Journal of Advance Healthcare Research Volume 4, Issue 3. 2020 page125-126


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :

B1. Erden A S.Demographic and Clinical features of Diabetes Mellitus in 9500 Turkish patients. Moderated poster presentation Asian Pacific Society of Cardiology Singapore 2017
B2. Erden A S “The Relationship between Mean Platelet Volume and Carotid Artey Intima-Media Thickness and Flow-Mediated Dilation in patients with Essential HypertensionTIHUD International Internal Medicine Training Meetings - 14 Riga 2018


C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

C1. Erden A S The Realationship Between Mean Platelet Volume and Flow Mediated Dilatation and Intima Media Thickness of Carotid Artery in Patients with Essantial Hypertension 14. Metabolik Sendrom Sempozyumu 2017
C2. Işıklar A,Erden A S Yaşlı Hastada Geç İnsülin Hipersensivite Reaksiyonu 14. Metabolik Sendrom Sempozyumu 2017
C3. Erden A S, Tugtekin H B 10 Yıldır Tip 1 Diabetes Mellitus Tanısı İle İnsülin Kullanan MODY Olgusu 2. İç Hastalıkları Akademisi 2018
C4. Erden A S Tip 2 Diyabetik Hastalarda Anemi ile Polinöropati Arasındaki İlişki 54. Ulusal Diyabet Kongresi 2018
C5.Erden A S Diyabetiklerde Anemi ile Polinöropati Arasındaki İlişki Sözlü Bildiri 21. Ulusal İç hastalıkları Kongresi 2019

D. Ulusal Toplantılarda Aldığı Görevler

D1. Diyabette İnsülin Tedavisi, 4. İlaç ve Tedavi Kongresi konuşmacı 2018
D2. Oturum Başkanı 3. İç Hastalıkları Akademisi 2019
D3.Obezite Tedavisinde Liraglutide, 5. İlaç ve Tedavi Kongresi konuşmacı 2018

E.Katıldığı Araştırmalar

E1. DAPATURK ,Tip 2 diabetes mellitus hastalarında rutin birincil tedavide dapagliflozin: Retrospektif bir Türkiye kohort calışması