Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Ortodonti
Özellikli İşlem
Çapraşıklık Tedavisi, Diş ve Çene Bozuklukları Tedavisi, Invisalign Tedavisi, Lingual Diş Teli Tedavisi
Bilimsel Yayınlar