Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi 2007
Mesleki Deneyim
Samsun Asarcık Merkez Sağlık Ocağı 2000-2001
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, Ankara 2001-2007
Amasya Suluova Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Mecburi Hizmet Amasya 2007-2008
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanlık Eğitimi, Ankara 2008-2011
Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Mecburi Hizmet, Trabzon 2011-2013
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi 2013-2016
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar