Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dalı 1997
Mesleki Deneyim
Hava Hastanesi Güzelyalı - İzmir 1997 – 2001
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Yardımcı Doçent 2001 – 2006
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Doçent 2006 – 2012
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Profesör 2012 – 2016
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar