Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2012
Mesleki Deneyim
2012-2014 / Çumra Devlet Hastanesi 2014-2016 / Mevlana Üniversitesi Hastanesi 
Bilimsel Yayınlar
Neonatal Resüsitasyon Programı
Probleme Dayalı Öğretim
Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık