Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Mesleki Deneyim
Ankara Keçiören Hastanesi 
Konya İ. Çumra Devlet ve Trafik Hastanesi
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi