Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi-İç Hastalıklar / 2000-2005 Selçuk Üniversitesi-Endokrinoloji ve Metabolizma / 2008-2011
Mesleki Deneyim

Güneysınır S.O, Hatunsaray So,17 Nolu S.O,  19 Nolu S.O / Konya

Uludağ Üniversitesi Tıp  Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon A.B.D. / Bursa

Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi İç Hastalıkları / Van

82. Yıl  Devlet Hastanesi / Rize 

Özel İmperial Hastanesi

Bilimsel Yayınlar

1-Kaya A,İpekçi Süleyman, Tuna T, Öztürk M, Kayıkçıoğlu H, Demir L,Gönen M.S.Diyabetik hastalarda glikozile hemoglobin düzeyleri lipid profilini yansıtır mı? Diyabet Forumu. 2008;4:53-59

2-Öztürk M, Gönen M.S.Diabetik hastalarda erektil disfonksiyonun fizyopatolojisi.Diabet Bilimi. 2009;7:159-164

3-Öztürk M, Kısakol G.Diabetes mellitusa bağlı erektil disfonksiyonun tanısı.Diabet Bilimi. 2009;7;170-176

4-Öztürk M, Demir C, Dilek İ. Gebelerde folik asit düzeyleri. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi. 2009;2:1-4

5-Öztürk M, Çakır M. Osteogenezis imperfektalı erişkin ikizlerin pamidronat tedavisine olumlu cevabı. Turk Jem 2011;15:39-43

6-Gönen, S, M. Çakır, G. Gönülalan, M. Öztürk, S.H. İpekçi, A. Köşker, M.N. Karalezli, İ. Erayman, K. Durgut, M. Keskin ve N. Seyhan, “The Problems and Cost-Effectiveness Analysis of Diabetic Foot Infections”, Turk JEM, 16, 10-13 (2012).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiri:

1-Şahin İ, Onbaşı K, Üstün Y, Dülger C, Öztürk M,Kaya S,Çekici S. Organofosfat zehirlenmelerinde akut pankreatit sıklığı. 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi PO79:178,Antalya,2001.

2-M.Sait Gönen, M. Emre Atabek, Süleyman H.İpekçi, Cevdet Duran, Mine Öztürk,Bülent Oğuz, Timur Atagan.Konya İl Merkezinde Adolesan Yaş Grubunda Obezite ve Bozulmuş Açlık Glukozu Sıklığı. 45.Ulusal Diyabet Kongresi.PS02:140, Antalya, 2009

3-Ahmet Kaya, Süleyman H. İpekçi, Mine Öztürk, Hatice Kayıkçıoğlu, Lütfi Demir, Mustafa  Said Gönen. Diyabetik Hastalarda Glikolize Hemoglobin Düzeyleri Lipid Profilini Yansıtır mı? 45.Ulusal Diyabet Kongresi.PS84:237, Antalya, 2009

4-Ahmet Kaya, Mine Öztürk, Erkan Kayıkçıoğlu. Queitapine Kullanımına Bağlı Olarak Gelişen Nonketotik Hiperosmolar Koma. 45.Ulusal Diyabet Kongresi.PS87:240, Antalya, 2009

5- Mustafa  Said Gönen, Mehtap Çakır, Gülsüm Gönülalan, Mine Öztürk, Süleyman Hilmi İpekçi, Ali Köşker, Mustafa Nazım Karalezli, İbrahim Erayman, Kadir Durgut, Mustafa Keskin, Nevra Seyhan Durmaz. Diyabetik ayak yaraları: hasta serisi. 46.Ulusal Diyabet Kongresi.PS30:119, Antalya, 2010

6- Mustafa  Said Gönen, Süleyman  İpekçi, Mine Öztürk, Gülsüm Gönülalan, Mehtap Çakır, Ahmet Kaya, Mehmet Erkan Üstün. Akromegali hasta serisi. 32. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P073, Antalya, 2010

7- Mine Öztürk, Mehtap Çakır. Osteogenezis imperfektalı erişkin ikizlerde pamidronat tedavisinin olumlu sonuçları. 32. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P119, Antalya, 2010

8- Mustafa  Said Gönen, Mine Öztürk, Süleyman  İpekçi, Gülsüm Gönülalan, Mehtap Çakır, Ahmet Kaya, Faruk Aksoy, Mehmet Erikoğlu, Güngör Taştekin, Hasan Esen, Mustafa serdengeçti, Saliha Yıldız. Tiroid Papiller Karsinom vaka serisi: 348 olgu. 32. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P179, Antalya, 2010

9- Mustafa  Said Gönen, Mine Öztürk, Süleyman  İpekçi. Nadir bir hashimoto hipotiroidisi prezentasyonu:ekzoftalmi, çomak parmak, seboreik dermatitli bir vaka. 32. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P180, Antalya, 2010

10- Ahmet Kaya, Mine Öztürk, Erkan Kayıkçıoğlu. Nonketotic hyperosmolar coma developed due to quietapine use. 12thMeeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes. P032, Morocco, 2011

11- Ahmet Kaya, Süleyman Hilmi İpekçi, Mine Öztürk, Tuncer Tuna, Hatice Kayıkçıoğlu, Lütfü Demir, Said Gönen. Do glycolysed hemoglobın levels reflect lıpıd profıle ın dıabetıc patıents? 12thMeeting of the Mediterranean Group for the Study of Diabetes. P031, Morocco, 2011

12- Mustafa  Said Gönen, Süleyman  Hilmi İpekçi, Mine Öztürk, Gülsüm Gönülalan, Mehtap Çakır, Ahmet Kaya, Mustafa Kulaksızoğlu, Faruk Aksoy, Mehmet Erikoğlu, Güngör Taştekin, Hasan Esen. Retrospective Evaluation of papillary thyroid carsinoma patients,fallowed in an endocrinology outpatient clinic. The Endocrine Society’s 93rd Annual Meeting, Boston, P3-676, 2011

13- Mustafa Kulaksızoğlu, Elif Turan, Mine Öztürk, Mehtap Çakır, Ahmet Kaya,  Said Gönen. İdiyopatik hipoparatiroidiye bağlı gelişen kalp yetersizliği.  33. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P083, Antalya, 2011

14- Mustafa Kulaksızoğlu, Süleyman  Hilmi İpekçi,  Gülsüm Gönülalan, Mine Öztürk, Ahmet Kaya,  Said Gönen, Mehtap Çakır. Hipopituitarizmde glukokortikoid ve levotiroksin replasmanının anemi üzerine etkisi. 33. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P198, Antalya, 2011

15- Mine Öztürk, Mustafa Sait Gönen. Arizona cinsel yaşantılar ölçeği’ ne göre tip 2 diyabetik kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları. 34. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P049, Antalya, 2012

16- Mine Öztürk, Mustafa Sait Gönen. Golombok-rust cinsel doyum ölçeği’ ne göre tip 2 diyabetik kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları. 34. Türkiye endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kongresi. P050, Antalya, 2012

17- Mine Öztürk, Mustafa Sait Gönen. Kadın cinsel fonksiyon indeksi ’ne göre tip 2 diyabetik kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları. 48.Ulusal Diyabet Kongresi. PS01, Antalya, 2012

18- Mine Öztürk, Mustafa Kulaksızoğlu. Asemptomatik TSH'oma Olgusu. 5. Turkiye Tiroid Hastaliklari Kongresi. PS-055, Ankara, 2012