Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014
Mesleki Deneyim
Malazgirt Devlet Hastanesi 2014-2015
Tıbbi İlgi Alanları

Laparoskopik cerrahi
Obezite cerrahisi
Safra kesesi hastalıkları
Guatr
Meme hastalıkları
Hemoroid
Anal fissür 
Anal fistül

Özellikli İşlem

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır.mıştır.

Bilimsel Yayınlar

A1. Okuş A, Ay S, Karakuş C, Çapraz M, Eryılmaz MA. Liver Cyst Hydatid Fistulated      Into Duodenum. Eur J Gen Med. 2012;9 (Suppl 1):53-55.

A2. Arslan K, Karahan Ö, Okuş A, Ünlü Y, Eryılmaz MA, Ay S, Sevinç B. Comparison of topical zinc oxide and silver sulfadiazine in burn wounds: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Sep;18(5):376-83.

A3. Eryılmaz MA, Ay S, Okuş A, Sevinç B, Aksoy N, Demirgül R, Karahan Ö. Evaluation of Patients with Gastrectomy for Malignity of Anastomosis Line. J Clin Anal Med 2014;5(4): 276-9

A4.  Eryılmaz MA, Öner Ö,  Okuş A, Karahan Ö, Bodur S, Ay S, Civcik S. Comparison of Bıopsy Results and Imagıng Methods, ın the Dıagnosıs of Breast Cancer. Surgical Science, 2012; 3: 445-51 doi:10.4236/ss.2012.39088 Published Online September 2012 (http://www.SciRP.org/journal/ss)

A5. Karahan Ö, Okus A, Eryılmaz MA, Ay S, Kılıc S, Sevinc B. Hartmann Colostomy with Ligasure: Experimental Study. Bratisl Lek Listy. 2013;114(2):59-61.

A6. Okuş A, Karahan Ö, Ay S, Eryılmaz MA, Ünlü Y, Aksoy N, Sevinç A. A comparison of sutureless and antibacterial suture abdomen closure. Bratisl Lek Listy. 2013;114(3):115-8

A7. Karahan Ö, Eryılmaz MA, Okuş A, Ay S, Ünlü Y, Caycı M, Kaya M.  Evaluating The Effectiveness Of Spleen Autotransplantation Into The Liver And The  Omentum: An Experimental Study. Bratisl Lek Listy 2013; 114 (11) 610 – 5

A8. Karahan Ö, Ay S, Okuş A, Eryılmaz MA, Sevinç B, Karabağlı P. Spindle cell lipoma of the spermatic cord accompanying pheochromacytoma: case report. Eur J Gen Med 2014; Suppl 1: 35-7.

A9. Karahan Ö, Okus A, Sevinç B, Eryilmaz MA, Ay S, Çayci M, Duran C. Minimally invasive parathyroidectomy under local anesthesia. J Postgrad Med 2013;59:21-4

A10. Ay S, Okuş A, Demirgül R, Eryılmaz MA, Atay A. Primary Subcutaneous Cyst Hydatid: Presentation of Two Cases. Turkiye Parazitol Derg. 2013;37(3):219-21

A11. Okuş A, Sevinç B, Ay S, Karahan Ö, Eryılmaz MA, Er C. Relation between serology and Grow-up time in atypically localized hydatic cyst. Türkiye Parazitol Derg 2013;37:257-61.

A12. Eryılmaz MA, Aksoy N, Ay S, Okuş A, Karahan Ö. The Impact of Endoscopy Training During Residency on the Diagnostic (Asistanlık Süresinde Alınan Endoskopi Eğitiminin Tanı Üzerine Etkisi).  J Clin Anal Med 2015;6(1): 32-6.

A13. Kozanhan B, Eryılmaz MA, Başaran B, Ay S, Özmen S. The Impact of Nurse’s Experience on Operation Time in Laparoscopic Cholecystectomy. J Clin Anal Med 2015;6(5): 562-4.

A14. Okuş A, Ay S, Aksoy N, Karagöz A, Eryılmaz MA, Karahan Ö, Şimşek G. Acute Kidney Injury in Emergency Surgical Patients: Frequency, Risk Factors and Mortality. Eur J Surg Sci 2013;4(3):109-13

A15. Okuş A, Ay S, Karahan Ö, Eryılmaz MA, Sevinç B, Aksoy N. Monitoring C-reactive protein levels during medical management of acute appendicitis to predict the need for surgery. Surg Today. 2015 Apr;45(4):451-6.

A16. Ay S, Eryilmaz MA, Aksoy N, Okus A, Unlu Y, Sevinc B. Is early detection of colon cancer possible with red blood cell distribution width? Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(2):753-6.

A17. Okuş A, Ay S, Çarpraz M. Chilaiditi Syndrome. Eur J Gen Med 2013;10(2):79-82.

A18. Sevinç B, Okuş A, Ay S, Eryılmaz MA, Karahan Ö. Splenic Rupture after Colonoscopy. Eur J Gen Med 2014; 11(3):203-205.

A19. Gemici K, Kucukpinar T, Cifter C, Okus A, Ay S. The effect of hyaluronate-carboxymethyl-cellulose on the formation of postoperative adhesion in stomach visceral peritoneum damage. Bratisl Lek Listy. 2014;115(12):749-52.

A20. Ay S. Comment on long-term results of nonoperative treatment for uncomplicated acute appendicitis. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25(6):746.

A21. Karahan O, Sevinç B, Okuş A, Ay S, Aksoy N. Otilonium bromide as spasmolytic during endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Surg Endosc. 2014 Nov 1. [Epub ahead of print]

A22. Gemici K, Okuş A, Ay S. Vascular Z-shaped ligation technique in surgical treatment of haemorrhoid. World J Gastrointest Surg. 2015 Jan 27;7(1):10-4.

A23. Eryılmaz MA, Karahan Ö, Tolu İ, Okuş A, Ay S, Sevinç B, Halıcı AH. Comparison of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) and Magnetic Resonance Cholangiopancreatography (MRCP) in Bile Duct Imaging. Surgical Science, Vol. 3 No. 10, 2012, pp. 489-493.

A24. Sevinç B, Karahan Ö , Okuş A , Eryılmaz MA , Karahan AY , Aksoy N , Ay S , Bodur S. Deficiencies in Postgraduate Medical Education in Turkey (Questionnaire Results). CAER Volume 1 Issue 2, 2014 PP. 43-50.

A25. Gemici K, Bilgi M, Katlandur H, Kuzgun A, Yildiz M, Okuş A, Ay S. A rare persistent postoperative vomiting cause: pericardial effusion. Chirurgia 2014 April;27(2):119-20.

A26.

D2. Mehmet Ali Eryılmaz, Ömer Karahan, Barış Sevinç, Serden Ay, Seher Civcik, Meme Kanseri Taramalarının Etkinliği. Meme Sağlığı Dergisi.2010;6:145-149.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

D1. Ahmet Okuş, Barış Sevinç, Abdulhalim Serden Ay, Ömer Karahan, Mehmet Ali Eryılmaz. Tıkayıcı Sol kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal/Total Kolektomi. Kolon Rektum Hastalıkları Derg. 2011;21:160-164.

D3. Ömer Karahan, M.Ali Eryılmaz, Veli Torun, Barış Sevinç, Hande Köksal, Faruk Aksoy, Serden Ay. Pilonidal Sinüs Amaliyatlarındaki Artış Normal mi? Ulusal Cerrahi Dergisi 2010;26(4):207-211

D4. M. Ali Eryılmaz, Ömer Karahan, Kemal Arslan, Serden Ay, Barış Sevinç. Konya İl Merkezinde Hizmet Veren iki Hastanenin Tiroidektomi Endikasyonlarının Değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg 2012;22(2):56-60.

D5. Ay S, Eryılmaz MA, Karahan Ö. Breast cancer during pregnancy: Case report.  Çukurova Medical Journal. 2013;38(3):492-494.

D6.Ahmet Okuş, Ömer Karahan, Mehmet Ali Eryılmaz, Serden Ay, Barış Sevinç, Nergiz  Aksoy, Sait Bodur, Ahmet Hakan Halıcı. Pilonidal Hastalığın Toplumda Görülme Sıklığı, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Erken Sonuçlarımız).  Selçuk Tıp Derg 2013;29(3):120-122

D7. Ahmet Okuş, Barış Sevinç, Serden Ay, Kemal Arslan, Ömer Karahan, Mehmet Ali Eryılmaz. Abdominal yaralanmalarda konservatif tedavi yaklaşımı. Ulusal Cer Derg 2013; 29: 153-157

D8. Mehmet Ali Eryılmaz, Süleyman Bakdık, Serden Ay, Ömer Karahan, İsmet Tolu, Ahmet Okuş, Hakan Yılmaz, Selman Cevheroğlu. Incidence of pathologies detected by abdominal ultrasonography screening. Selçuk Tıp Derg 2014;30(1):19-22

D9. Ahmet Okuş, Kemal Arslan, Barış Sevinç, Ömer Karahan, Mehmet Ali Eryılmaz, Serden Ay, Nergis Aksoy. Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi İle Açık Rektopeksinin Karşılaştırılması. Comparison Of Laparoscopic And Open Rectopexy On Rectal Prolapse. KRHD 0; 0 - 0 | Sayfa 0

D10. Nergis Aksoy, Serden Ay, Mehmet Ali Eryılmaz, Recep Demirgül, Barış Sevinç, Ömer Karahan. Kolon ameliyatlı hastaların kolonoskopik bulguları ve anostomoz hattının değerlendirilmesi. Colonoscopy findings of colon operated patients and assessment of anastomosis line. Kolon Rektum Hast Derg 2014;24:75-80

D11. Mehmet Ali Eryılmaz, Ömer Karahan, Ahmet Okuş, İsmet Tolu, Zeynep Arzu Yeğin, Mustafa Çaycı, Hüseyin Kılıç, Serden Ay.  Memede kitle ile tanınan multıpl organ tutulumlu diffüz büyük b-hücreli lenfoma olgusu J Breast Health 2013; 9: 92-5.

D12. Ahmet Okuş, Bekir Gürocak, Serden Ay. Zenker\'s Diverticulum: A Case Report. Cukurova Medical Journal, 2013; 38(3):475-478