Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları İhtisası (2014-2019)
Mesleki Deneyim
Medicana İnternational Ankara ( 02.2020-devam ediyor)
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (12/2014-07/2019)
Scientific-Research İnstitute of Pediatry named after K.Farajova/BAKU (2011-2014)
Tıbbi İlgi Alanları

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
Astım
Alerjik hastalıklar
Bronşit
Pnömoni
Tüberküloz
Akciğer embolisi
Kronik öksürük
Akciğer kanseri
Sigara bıraktırma
Akciğer ultrasonu
Solunum yetmezliği
Bronkoskopi
İnterstisyel akciğer hastalıkları
Uyku sırasında oluşan solunum bozuklukları

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Uzmanlık tezi: İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde ultrason ve ultrason elastografinin yeri
Contribution of cell blocks obtained through endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for the determination of lung cancer subtypes. Demirci NY, Dikmen AU, Abdullayeva Z, Öztürk C. ClinRespir J. 2017 Oct 4. doi: 10.1111/crj.12719.
Diffüz parankimal akciğer hastalıklarında bronkoalveolar lavajın tanısal değeri: 100 olgunun analizi. Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Zarife ABDULLAYEVA, Can ÖZTÜRK, Haluk TÜRKTAŞ. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXXI Sayı 2, 2017
İnterstisyel akciğer hastalığını taklit eden pulmoner epiteloid hemanjiyoendotelyoma. Zarife Abdullayeva, Neşe Karabacak, Ali Çelik, Leyla Memiş, Haluk Türktaş, Can Öztürk-UASK 2017-Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. Poster Sunum
İnterstisyel akciğer hastalığını taklit eden sküamöz hücreli akciğer kanseri.Zarifa Abdullayeva, Nilgün Yılmaz Demirci, Can Öztürk, Pınar Çakmak, Gonca Erbaş. UASK 2018 – Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi. Poster sunum
Polikliniğimize başvuran plevral efüzyonlu 63 olgunun değerlendirilmesi. Abdullayeva Zarifa, Demirci Nilgün Yılmaz, Öztürk Burcu, Köktürk Oğuz. Tüsas 40. Ulusal Kongresi-Solunum 2018. Elektronik Poster
Orta ve yüksek mortalite riskli puloner tromboembolizm olgularında yarı doz trombolitik tedavinin etkinliği ve güvenirliği. Zarifa Abdullayeva, Burcu Öztürk, Nurgül Sevimli, Ahmet Gürbüzel, Nurgül Naurzvai, Şerife Demir, Merve Güleryüz Can, Zenfira Alasgarova, Sümeyye Kodalak, Züleyha Galata, Nilgün Yılmaz Demirci, İpek Kıvılcım Oğuzülgen. Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi. Sözlü Sunum

Araştırmacı olarak katılınan klinik araştırmalar:
Türkiye’de erişkinlerde toplumda gelişen pnömoniler içinde pnömokokal pnömoninin rolü: TURKCAP çalışması-çok merkezli, müdahelesiz, tanımlayıcı, prospektif gözlemsel çalışma 2016-2017

Kongre ve sempozyumlar:
‘‘Akciğer Tüberkülozu Tedavisinde Son Gelişmeler ve Göğüs Cerrahisi’nde Aramızdan Ayrılanları Anma’’ Sempozyumu- TÜSAD, Ankara 2016
Türkiye Solunum Araştırmları Derneği 38. Ulusal Kongresi- TÜSAD, İzmir 2016
Türk Toraks Derneği. Kış Okulu- TTD Antalya 2017
Gazi Pulmoner Hipertansiyon Okulu 2017- Ankara 2017
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017- ASYOD, Antalya 2017
Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2018- ASYOD, Antalya 2018
‘‘Pulmoner Nodüllere Yaklaşım’’ Sempozyumu- TÜSAD, Ankara 2018
7. Uyku Bozuklukları Kongresi- UYKUDER, Antalya 2018
Türkiye Solunum Araştırmları Derneği 40. Ulusal Kongresi- TÜSAD, Antalya 2018
‘‘Türk Toraks Radyolojisi’’ Sempozyumu- Eskişehir, 2019
‘‘Göğüs Hastalıklarında Yenilikler ve Güncel Yaklaşımlar’’ Kampı- Tüsad, Mardin 2019
1.Ulusual Sigara Bırakma Kongresi- Antalya 2019
Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi- Antalya 2019
Göğüs Hastalıkları Atölye Çalışmaları- İstanbul 2019

Kurs ve Sertifika:
‘‘Uyku Bozuklukları ve Polisomnografi’’ Sertifikası-Ankara 2018
‘‘Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu’’ Sertifikası- Ankara 2016
‘‘Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi’’ Sertifikası- 2016
‘‘9.Uyku Bozuklukları’’ Kursu- Antalya 2018
‘‘İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Yenilikler’’ Kursu-TTD, Ankara 2019
‘‘Bilimsel Araştırma Planlama-Mutfaktan Sofraya Veri’’ Kursu- TTD, Antalya 2019
‘‘Her Yönüyle Tüberküloz’’ Kursu-TTD, Ankara 2019
‘‘Astım Tanı ve Tedavi’’ Kursu- ASYOD, Antalya 2017
‘‘İleri Solunum Fonksiyon Testi’’ Kursu- Ankara 2018
‘‘Temel Yoğun Bakım’’ Kursu- TTD, Ankara 2018
‘‘İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Olgu Konseyi’’ Kursu-ASYOD, Antalya 2018