Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2006  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018
Mesleki Deneyim
Çorum Alaca Devlet Hastanesi 2006 2008  Konya Başkent Üniversitesi Hastanesi 2009 2015  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015 2018  Bilecik Devlet Hastanesi 2018 2020  
Tıbbi İlgi Alanları
Safra Yolu Taşları, Pankreas Hastalıkları, Kronik Karaciğer Hastalıkları, İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları, ERCP, Polipektomiler, Üst Gastrointestinal ve Alt Gastrointestinal Endoskopi