Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995-2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 - 2014
Mesleki Deneyim
Medicana Bahçelievler Hastanesi 2019
Medical Park GOP Hastanesi - 2019
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018 – 2019
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 2016-2018
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2016
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1-Temel M, Karakaş AO, Dokuyucu R, Türkmen A.The dermal internal brassiere flap; a new
modification of inferior pedicle breast reduction technique. Aest.Plast Surg. 2015 Jun;39 (3):350-8
2018
2-Pektaş A, Karakaş AÖ, "Penisin Geniş İzole Fournier Gangreni, Extensive Isolated Fournier's
Gangrene of the Penis" , J Reconst Urol , 2018;8(1):28-32
2018
3-Karakaş AÖ, Yüce E, "Pediatrik Pramak Ucu Yaralanmalarının Etyoloji, Demografik Bilgiler ve
Tedavi Açısından İncelenmesi, Evaluation of Pediatric Fingertip İnjuries by Means of Ethiology,
Demographic and Theraphy" Med Bull Sisli Etfal Hosp
2017
4-Uğur O,Karakaş AÖ," İç Savaşın Devam Ettiği Somali'de Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Femoral
Arter Yaralanmaları, Femoral Artery Injuries Due to Gunshot Injury in Somalia Civilwar
Continues",Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2017; 29(3):61-5
2017
5-Temel M, Çelik E, Yaldız M, Karakaş AO" Punch Biyopsi pilomatriksomada yanlış tanıya neden
olmaktadır: Olgu sunumu" Punch Biopsy leads misdiagnosis at pilomatrixoma: a case report. Turk J
Plast Surg. 2017; 25(1) : 45-8
2017
6-Pektaş A.,Karakaş AÖ, Çift A, Yücel MÖ,. "Complete penile skin necrosis ", Turk J Urol.
2017;43(4):556-9
2014
7-Temel M,Zorbacı E, Kahraman A, Özkan M, Karakaş AO," Karın Germe Ameliyatı
Kontrendikasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Komplike Olmuş Olgu Sunumu" Mustafa Kemal
Üniv. Tıp Dergisi, Cilt 5, Sayı 20, Yıl 2014: 45-9
8-Pektaş A.,Karakaş AÖ, Çift A, Yücel MÖ,. "Complete penile skin necrosis ", Turk J Urol.
2017;43(4):556-9
2014
9-Temel M,Zorbacı E, Kahraman A, Özkan M, Karakaş AO," Karın Germe Ameliyatı
Kontrendikasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Komplike Olmuş Olgu Sunumu" Mustafa Kemal
Üniv. Tıp Dergisi, Cilt 5, Sayı 20, Yıl 2014: 45-9
2013
10-Yenidünya MO, Mammadov D, Serin O, Karakaş AO, "Doğumsal Yüzük-Bilezik Sendromu". Yeni
Tıp Dergisi 2013; 30(1):88-92
2010
11-Yenidünya MO, Bavli S, Karakas AO, "Guillauma Dupuytren'den 178 yıl sonra Dupuytren Hastalığı:
18 olgu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi". Yeni Tıp Dergisi, 2010; 27: 221-226
2009
12-Yenidünya MO,Gürel M, Lİman S, Uçak M, Karakaş AO." Dudak Yarığı onarımında dörtgen flep
tekniği." Yeni Tıp Dergisi 2009; 26:230-235
2014
13-Özkan M, Kahraman A. , Temel M., Karakaş AÖ. "Nadir Görülen Miks Deri Tümörü: Konroid
Syringoma". 36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım
2014,İstanbul , Türkiye, 2014
2014
14-Kahraman A, Temel M, Özkan M, Karakaş AÖ. "Nazal Mukoza Onarımında Yeni Bir Teknik
Kolaylık". 36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım
2014,İstanbul , Türkiye, 2014
2014
15-Özkan M, Kahraman A, Temel M, Karakaş AÖ, "Nörofibromatozis olgularında Nipple Aerola
Kompleksinin Tutulumu", 36. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1
Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014
2014
16-Temel M, Özkan M, Kahraman A, Karakaş AÖ, "Nadir görülen bir tümör: Pilomatriksoma", 36. Türk
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014
2014
17-Özkan M, Kahraman A, Temel M,Uçak M, Karakaş AÖ, "Suriye İÇ Savaşında Yaralanarak
Kliniğimizde Tedavi Gören Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi", 36. Türk Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014
2014
18-Kahraman A,Temel M, Özkan M, Karakaş AÖ,Uçak M., "Serbest Doku Nakillerinde Damar
Anastomozunda Coupler Kullanımının Dikiş Anastomoz Uygulamasıyla Karşılaştırılması", 36. Türk
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Ulusal Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 2014
2013
19-Yeşilada AK,Irmak F, Sucu DÖ, Karakaş AÖ, Kılınç L. "Konjenital El Anomalili Çocuk Hastalarda
Tedavi Zamanlamamız ve Uyguladığımız Tedaviler" . 1. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, 19-20 Nisan 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kongre
Merkezi, İstanbul, 2013
2011
20-Serin O, Karakaş AO, Uçak M, Yenidunya MO. "Alında varolan nedbe dokuları nedeniyle ortaya
çıkan kaş asimetrisi ve onun alın orta hat flebi ile onarımı" 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye, 2011
2011
21-Serin O, Karakaş AO, Uçak M, Yenidunya MO. "Gerçek ve potansiyel saçlı deri defektleri" 33. Türk
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye, 2011
2011
22-Karakaş AO, Uçak M,Serin O,Yenidunya MO. "Kulak kepçesi kanserlerinin tedavisi için, arka deri ve
ön deriden birinin sağlam olması halinde, radikal tam kat eksizyonlar yerine alternatif bir yaklaşım"
33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye,
23-Serin O, Karakaş AO, Uçak M, Yenidunya MO. "Gerçek ve potansiyel saçlı deri defektleri" 33. Türk
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye, 2011
2011
24-Karakaş AO, Uçak M,Serin O,Yenidunya MO. "Kulak kepçesi kanserlerinin tedavisi için, arka deri ve
ön deriden birinin sağlam olması halinde, radikal tam kat eksizyonlar yerine alternatif bir yaklaşım"
33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye,
2011
2011
25-Uçak M, Karakaş AO, Serin O,Yenidunya MO. "Alın defektlerinin onarımı için bilobe flep "33. Türk
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye, 2011
2011
26-Uçak M, Karakaş AO, Serin O, Yenidünya MO, " Nazolabila bazoselüler karsinomlara bağlı olarak
ortaya çıkan defektlerin rekonstrüksiyonu" 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal
Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir, Türkiye, 2011
2011
27-Gündeşlioğlu AÖ, Karakaş AÖ, Uçak M, Serin O, "Stahl's Ear Defeormitesi'nin Transvers Krus
Kartilaj Flebi Kullanılarak Tedavisi: İki Olgu Sunumu" 33 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Ulusal Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İzmir ,Türkiye, 2011