Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uludağ Üniversitesi 2001

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi 2008

Mesleki Deneyim

Aile Hekimliği Uzmanlığı 2009-2018 Bursa Fethiye ASM

Mecburi Hizmet 2008-2009 İnegöl Bursa

Okmeydanı E.A. Hst. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2004-2008

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri 2003

Tıbbi İlgi Alanları

Obesite ve kilo kontrolü,diabetes mellitus,hipertansiyon,çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesi ve takibi,aşılanması,kadın hastalıklarının erken teşhisi ,yaş dönemne göre kanser taramaları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

*Tip 1 diabetes mellituslu hastalarda dm başlangıç yaşının komplikasyon gelişme süresine etkisi 2008 Okmeydanı E.A.Hst.Tez danışmanı:Uz.Dr.Ali Çetin Ölek

*A multicenter family practioners research on Chronic Obstructive Pulmonary Disease screening using the COPD Assessment Test,Primary Health Care Research Development,18(06),603-607.,Doi:10.1017/S1463423617000408(Yayın no 4052843)

*Obesity and asymptomatic hypertension among children aged 6-13 years living in Bursa,Turkey.Family Practise,30(6),629-633.,Doi:10.1093/fampra/cmt048(yayın no 2918143)

*Bildiri ve posterler:

    A multicenter family practioners research on Chronic Obstructive Pulmonary Disease screening using the CAT Questonnaire.6.İNTERNATİONAL TRAKYA FAMİLY MEDİCİNE CONGRES,(özet bildiri)

    Memenin Maligniteyi Taklit Eden Nadir Bir Lezyonu :Lupus Mastiti 12. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ 2013

    Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Fertilite 49.ULUSAL DİYABET KONGRESİ 2013