Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık (2003)
Gözlemci Doktor, Cleveland Clinic, OHIO, ABD (2003)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Öğretim Görevlisi (2006)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yard. Doç. Dr (2006)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doç. Dr. (2009)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Prof. Dr. (2014)
Mesleki Deneyim
Doğa Hospital
Medicana Hastanesi - Avcılar
Avcılar Vera Tıp Merkezi
Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Kardiyoloji, Kardiyak Görüntüleme, Genel Kardiyoloji

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar