Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi 1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Trakya Üniversitesi 2004
Mesleki Deneyim
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzmir Güzelyalı Askeri Hava Hastahanesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi İlgi Alanları
Çocuk Alerjisi
Çocuk Nörolojisi
Sosyal Pediatri (Sağlam Çocuk İzlemi)
Çocuk Acil
Çocuk Yoğun Bakım
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Ulusal ve Uluslararası birçok bilimsel makale ve kitap bölüm yazarlıkları mevcuttur.