Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Selçuk Üniversitesi 1993
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi 1999
Mesleki Deneyim
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1999-2005, 2009-Devam
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ses Hastalıkları & Ses Cerrahisi Rotasyonu, Mart 2005-Mayıs 2005
Pıttsburgh Üniversitesi / Öğretim Üyesi, Ses Ve Yutma Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitimi, 2005-2006
Pıttsburgh Üniversitesi / Öğretim Üyesi, Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi Ve Maksillofasiyal Cerrahi
Tıbbi İlgi Alanları

Ses Ve Yutma Hastalıkları Ve Cerrahisi 
Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi 
Maksillofasiyal Cerrahi