Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)-1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD-2006
Mesleki Deneyim
2017, Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları ABD
2013-, Yardımcı Doçent, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Yoğun Bakım BD
2011-2013, Öğretim Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Yoğun Bakım BD
2009-2011, Uzman Dr, Salihli Özel Can Hastanesi, Manisa
2006-2009, Uzman Dr, Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi (Mecburi Hizmet)
Tıbbi İlgi Alanları

Diyabet
Tiroid
Hipertansiyon
Hiperlipidemi
Romatizmal hastalıklar
Mide ve sindirim sistemi hastalıkları
Kan hastalıkları

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

SCI, SCI Expanded Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.H. Bodur, Y. Savran, U. Koca, O. Kilinç, S. Albayrak, O. Itil and S. Akoglu Legionella pneumonia with acute respiratory distress syndrome, myocarditis and septic shock successfully treated with Drotrecogin Alpha (activated). European Journal of Anaesthesiology, 2006; 9: 808-810
2.Nurullah Akkoc, Ismail Sari, Servet Akar, Omer Binicier, Mark G. Thomas, Michael E. Weale, Merih Birlik, Yusuf Savran, Fatos Onen, Neil Bradman, and Christopher A. Plaster (2010). Increased Prevalence of M694V in Patients With Ankylosing Spondylitis Additional Evidence for a Link With Familial Mediterranean Fever. Arthritis and Rheumatism, 2010; 62(10):3059-3063.
3.Özgür Yilmaz, Mert Küçük, Levent Kebapçilar, Tamer Altindag, Arif Yüksel, Hüseyin Oguz Yuvanç, Tuba Dal & Yusuf Savran Macrophage migration-inhibitory factor is elevated in pregnant women with gestational diabetes mellitus. Gynecological Endocrinology, 2012;28: 76-79
4.Yusuf Savran, Ismail Sari, Didem Leyla Kozaci, Necati Gunay, Fatos Onen, Servet Akar . Increased Levels of Macrophage Migration Inhibitory Factor in Patients with Familial Mediterranean Fever. International Journal of Medical Sciences, 2013;10:836-839
5.Yusuf Savran, Yakup Duran, Bilgin Comert. Impact of time to antibiotics on mortality in severe sepsis and septic shock. Acta Medica Mediterranea, 2016; 32: 17-22
6.Begüm Ergan, Recai Ergün, Taner Çalışkan, Kutlay Aydın, Murat Emre Tokur, Yusuf Savran, Uğur Koca, Bilgin Cömert, Necati Gökmen Mortality related risk factors in high-risk pulmonary embolism in the ICU. Canadian Respiratory Journal (SCI-Expanded) Volume 2016 (2016), Article ID 2432808, 8 pages Doi: 10.1155/2016/2432808
7.Can Çağdaş, Bolatkale Mustafa, Sarıhan Aydın, Savran Yusuf, Acara Ahmet Çağdaş, Bulut Mehtap The Effect of Brain Tomography Findings on Mortality in Sniper Shot Head Injuries. Journal of the Royal Army Medical Corps, 0/1-4/2016 2016 Nov 30. doi: 10.1136/jramc-2016-000632.
8.Yusuf Savran, Tugce Mengi, Baris Yılmaz, Murat Emre Tokur, Begum Ergan, Erdem Yaka, Bilgin Comert, "Can neutrophil-lymphocyte ratio predict disease severity and mortality in sepsis and septic shock patients?", Acta Medica Mediterranea, 2018;34: 877-882
9.Seyhan Pala Cifci, Yasemin Urcan Tapan, Bengu Turemis Erkul, Yusuf Savran, Bilgin Comert, "The Impact of Hyperoxia on Outcome of Patients Treated with Noninvasive Respiratory Support", Can Respir J. 2020 May 6;2020:3953280. doi: 10.1155/2020/3953280. SCI, SCI Expanded Kapsamı Dışındaki Uluslararası Dergilerde Yer Alan Eserler
1.Mehmet Ali Özcan, Özden Pişkin, İnci Alacacıoğlu, Yusuf Savran, Hayri Güner Özsan. Images in Haematology. Turkish Journal of Hematology, 2004; 21: 49
2.Yusuf Savran, Sevgi Akarsu Dermato-neuro syndrome in a case of scleromyxedema. European Journal of Rheumathology, 2015; 4: 160-2.
3.Yusuf Savran, Murat Emre Tokur, Bilgin Cömert, Dayimi Kaya
Type 1 Kounis Syndrome and Multiorgan Failure Secondary to Metamizole. International Journal Of Advances In Case Reports, 2015;2:1155-1157.
4. Yusuf Savran Pneumohydrothorax due to misplacement of nasogastric feeding tube. International Journal Of Advances In Case Reports, 2015;2:1337-1339.
5.Yusuf Savran. A Case of Polymyalgia Rheumatica Mimicking Multiple Myeloma. Eurasian Journal of Family Medicine, 2015;4:90-93
6.Yusuf Savran, Kutlay Aydin, Suleyman Men. Tirofiban induced thrombocytopenia: a case report of a rare side effect. International Journal Of Advances In Case Report, 2016;3, 226-228.
7.Yusuf Savran, Ali İbrahim Sevinc, Merih Guray Durak, Mustafa Secil, Bilgin Comert. Pheochromocytoma Presenting with Adrenal Necrosis due to Spontaneous Hemorrhage: A Case Report. IJSS Case Reports & Reviews , 2016;2, 5-7.
8.Yusuf Savran, Rukiye Arikan, Bilgin Comert Impact of factors at admittance predicting intensive care unit mortality in critically ill cancer patients. International Journal of Research in Medical Sciences, 2016;4: 374-380.
9.Yusuf Savran, Turker Cavusoglu, Mehmet Kemal Tumer, Gurkan Yigitturk, Oznur Dilek Ciftci, Ahmet Cagdas Acara, Yigit Uyanıkgil and Oytun Erbas. Can Ursodeoxycholic acid be an alternative of N-acetylcystein in acute acetaminophen intoxication. World Journal of Pharmaceutical and Medical Research 2016;2:53-58
10.Savran Yusuf, Gencpinar T, Aydin K, Eroz E. Concurrent Extracorporeal Membrane Oxygenation, Plasmapheresis and Continuous Renal Replacement Therapy in a Case of Wegener’s Granulomatosis. Annals of International Medical and Dental Research. 2016; 2(5):ME01-ME03.
11.Yusuf Savran, Volkan Karacam, Basak Bayram, Erdem Yaka, Nuri Karabay Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds. Turkish Journal of Emergency Medicine, 2017;17:1-3
12.Turker Çavuşoğlu, Yusuf Savran, Yigit Uyanikgil, Kanat Gülle, Ahmet Çagdaş Acara, Gürkan Yiğittürk, Kubilay Doğan Kılıç, Emel Öyku Çetin, Ayfer Meral, Oytun Erbaş, "Oxytocin Effect on Sepsis-induced Experimental Rat Renal Failure Model: A Histological and Biochemical study", Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 9 Sayı 1 2017, s:28-33
13.Yusuf Savran, Volkan Karacam, Basak Bayram, Erdem Yaka, Nuri Karabay, "Pneumocephalus in a patient with multiple stab wounds", Turkish Journal of Emergency Medicine. 2017; 17:1-3, 2017
14.Özlem Ediboğlu, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Ezgi Özyılmaz ve ark. "Current Statement of Intensive Care Units in Turkey: Data obtained from 67 Centers", Turkish Thoracic Journal, Turk Thorac J 2018; 19: 209-215
15.Nese Colak Oray, Basak Bayram, Emel Altintas, Semra Sivrikaya, Yusuf Savran, "Severe allergic reaction to human insulin in the patient with diabetic ketoacidosis", Turk J Emerg Med, 2018;18:40-41
16. Murat Emre Tokur, Begüm Ergan, Kutlay Aydın, Taner Çalışkan, Yusuf Savran, Erdem Yaka, Uğur Koca, Bilgin Cömert, Necati Gökmen, "Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Sıklığı", Yoğun Bakım Dergisi, 2018; 9 (2): 25-33
17.Yusuf Savran, Tugce Mengi, Merve Keskinkilic, "A severe case of levothyroxine intoxication successfully treated in intensive care unit", Journal of Acute Disease, 2018; 7(4): 175-177
18.Tuğçe Mengi, Yusuf Savran, Murat Emre Tokur, Hatice Keyvan Sönmez, Bilgin Cömert, "Yoğun Bakım Ünitesinde Multisistem Atrofi Tanısıyla Takip Edilen Ürosepsis Olgusu", Türk Yoğun Bakım Dergisi, 2018;16:37-40
19.Kutlay Aydın, Ergan B, Murat Emre Tokur, Taner Çalışkan, Gözde Gürsoy, Savran Y, Yaka E, Cömert B, Koca U, Gökmen AN, "Current Status of Organ Donation in a University Hospital in İzmir: Identifying Obstacles and Possible Future Solutions", Turkish Journal of Intensive Care, 2019;17:154-60
20.Yusuf Savran, "Geriatrik Acillerde Atipik Prezentasyonlar", Geriatrik Aciller, Türkiye Klinikleri Geriatri Özel Sayısı, Geriatrik Aciller. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.4-8., 2019 21.Sercan Sahutoglu, Yusuf Savran, Bilgin Comert, "Risk Factors for Resistant Gram Negative Infections in Intensive Care Unit", Journal of Critical and Intensive Care, 2020;11:(1)21-27