Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram tıp Fakültesi 2014
Mesleki Deneyim
Aksaray Devlet Hastanesi 2014-2016
Bilimsel Yayınlar

A. SCI-Expanded (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanan vaka takdimi, özet ve diğer yayınlar

A1. Buyukgol H, Ilik MK, Ilik F. Ischemic stroke differential diagnose: spontaneous spinal epidural hematoma can be fatal. Journal of American Emergency Medicine. 2015 Aug;33(8):1112.e1-2

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Faik Ilik, Fatih Kayhan, Huseyin Buyukgol, Hatice Kose Ozlece. Efficacy of transdermal rivastigmine for treatment hypersexuality in alzheimer’s disease. Journal of Behavioral Health 2015 Vol 3.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özeti basılan bildiriler :

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ilik F, Büyükgöl H, Öğmegül A. Esansiyel trombozitos, serebral ven trombozu ve düşme atakları.  Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 2014; 20 (3): 123-124

D2. ilik F, Büyükgöl H, Öğmegül A. Diabetik üremik hastada bazal ganglion tutulumu ve kore. Cukurova Medical Journal. 2014; 39(2): 353-356

D3. ilik F, Büyükgöl H, Öğmegül A. Wallenberg Sendromu'na Neden Olan Vertebral Arter Diseksiyonu Journal of Contemporary Medicine 2015;5(2):.

D4. Büyükgöl H, Güneş M, ilik F, Kayhan F. Asemptomatik erişkin hastada insidental korpus kallosum agenezesi ve kolposefali. Cukurova Medical Journal. 2016 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ilik F, Büyükgöl H, Öğmegül A. Diabetik üremik hastada bazal ganglion tutulumu ve kore. 48. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2013, Antalya.

E2. Akpınar Z, ilik F, Büyükgöl H, Öğmegül A. Ailevi akdeniz ateşi ve multiple skleroz birlikteliği. 48. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2013, Antalya.

E3. ilik F, Büyükgöl H, Öğmegül A. Esansiyel trombozitos, serebral ven trombozu ve düşme atakları. 48. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2013, Antalya.

E4. ilik F, Büyükgöl H, Öğmegül A. Wallenberg sendromu'na neden olan vertebral arter diseksiyonu. 48. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2013, Antalya.

E5. Büyükgöl H, ilik F, Kayhan F, Özlece H, Gönen M. Konjenital ayna hareket bozukluğu. 51. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2015, Antalya.

E6. Büyükgöl H, ilik F, Gönen M, Eren AF. Okülofaringeal distrofide disfaji tedavisinde yeni bir yöntem: Kıvam koyulaştırıcılar. 51. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2015, Antalya.

E7. Büyükgöl H, Gönen M, Eren AF, ilik F, Demir A. Oksipital lob infarktının neden olduğu Charles Bonnet Sendromu. 51. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2015, Antalya.

E8. Büyükgöl H, ilik K, İlik F. İskemik inme ayırıcı tanısı: Spontan spinal epidural hematom ölümcül olabilir. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Mayıs 2015, İzmir.

F. Yazılan uluslararası kitaplarda bölüm çevirileri: 

G. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelere yapılan atıflar:

H. Katıldığı bilimsel kongre, kurs ve sempozyumlar:

H1. 48. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2012, Antalya.

H2. 49. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2013, Antalya.

H3. 51. Ulusal Nöroloji kongresi, Kasım 2015, Antalya.

H4. Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu, Mayıs 2015, İzmir.