Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce, 2006-2012)-Yüksek Şeref Öğrencisi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 2012-2018
Mesleki Deneyim
2012-2018 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
2018-2020 Kurtalan Devlet Hastanesi-Siirt (Mecburi Hizmet)
Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Hekimsoy İ, Güler E, Harman M, Elmas N. Characterization of adrenal lesions on chemical shift MRI: comparison of 1.5 T and 3 T MRI. Abdom Radiol (NY). 2019;44(10):3359‐3369. doi:10.1007/s00261-019-02067-3
A2. Hekimsoy İ, Kibar Öztürk B, Soner Kemal H, et al. Hepatic and splenic sonographic and sonoelastographic findings in pulmonary arterial hypertension [published online ahead of print, 2020 Jul 7]. Ultrasonography. 2020;10.14366/usg.20076. doi:10.14366/usg.20076

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunum olarak sunulan ve bildiri kitabına basılan bildiriler:

B1. Güler E., Unal N.G. Hekimsoy I., Köse T., Harman M., Elmas N. “Dual-energy CT enterography in evaluation of Crohn’s disease: the role of virtual monochromatic images,” 30th European Congress of Radiology (ECR) 2018, Final Programme P 367, Vienna, Austria
B2. Hekimsoy İ., Güler E., Harman M., Elmas N. “Characterization of adrenal lesions on chemical shift MRI: comparison of 1.5 T and 3 T MRI,” 25th European Symposium on Urogenital Radiology (ESUR) 2018, Final Programme 2018, P 13, Barcelona, Spain
B3. Yuzkan S., Oktay A., Bilgen I. G., Okcu S. O., Hekimsoy I. “ Dual energy contrast-enhanced digital mammography: technique, indications and comparison with MRI/MG,” 16th Balkan Congress of Radiology, Abstract Book 2018, P 89, Aydın, Turkey

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan ve bildiri kitabına basılan bildiriler:

C1. Kalın S., Bayındır P., Hekimsoy İ., Alper H. “Local splenic and kidney infarct due to invasive colonic mucormycosis,” 52nd Annual Meeting & 38th Post Graduate Course of The European Society of Paediatric Radiology 2015; Pediatr Radiol (2015) 45 (Suppl 2): S301, Graz, Austria
C2. Ozbek S.S., Ozturk K.B., Kayıkcıoglu M., Kemal S.H., Kavukcu G., Tamsel S., Kultursay H., Hekimsoy I. “Hepatic and Splenic ARFI Imaging Findings in Pulmonary Arterial Hypertension,” 27th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Abstract Book 2015, P 101, Athens, Greece
C3. Hekimsoy I., Tamsel S., Kavukcu G., Harman M., Elmas N., Ozbek S.S. “An atypical large cisterna chyli case that mimics retroperitoneal mass,” 29th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Abstract Book 2017, P 76, Ljubljana, Slovenia
C4. Hekimsoy I., Tamsel S., Kavukcu G., Ozbek S.S. “Sonographic appearance of intrathyroid ectopic thymus,” 29th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Abstract Book 2017, P 54, Ljubljana, Slovenia
C5. Hekimsoy I., Sahin N., Eraslan C., Kitis O., Bayraktaroglu S. “A rare cause of cerebellar syndrome: Langerhans cell histiocytosis,” Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting 2018, Eurasian J Med 2018, 50: (Suppl I): S109, Ankara, Turkey
C6. Hekimsoy I., Eraslan C., Kitis O., Calli C. “Fetal MRI in prenatal diagnosis of central nervous system anomalies,” Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting 2018, Eurasian J Med 2018, 50: (Suppl I): S112, Ankara, Turkey
C7. Sahin N., Hekimsoy I., Eraslan C., Kıvanc A.M., Guneyli S., Kitis O., Calli C. “Combination of mild encephalopathy with a reversible splenial lesion (MERS) and encephalitis after influenza-infection – a case report,” Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting 2018, Eurasian J Med 2018, 50: (Suppl I): S105, Ankara, Turkey
C8. Hekimsoy I., Guler E., Akyol R., Harman M., Elmas N. “A rare cause of adnexal torsion: ovarian dysgerminoma,” Turkish Society of Magnetic Resonance 23rd Annual Meeting 2018, Eurasian J Med 2018, 50: (Suppl I): S55, Ankara, Turkey
C9. Ozturk E., Hekimsoy I., Ertan Y., Makay O., Icoz R.G., Ozgen A.G., Kavukcu G., Akyildiz M.M., Erdogan M., Simsir I.Y., Akyol R., Ozbek S.S. “Diagnostic performance rates of the ACR-TIRADS and EU-TIRADS on the basis of histopathological evidence,” 31th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), Abstract Book 2019, P 117, Granada, Spain

D. Yazılan uluslararası dizinli yayınevi tarafından basılmış kitaplar veya kitap bölümleri:

D1. Hekimsoy İ. Kalçanın radyolojik değerlendirilmesi. Erişkinde Kalça Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. 1. basım, (Ed: Özmanevra R., Işın Y., Kara S.Y., Yaman F., Demirkıran D.N.). Ankara, Ankara Akademisyen Yayınevi, 2020, 35-43

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

E1. Hekimsoy İ., Argın M., Sözeri B. “Kronik tekrarlayan multifokal osteomyelit,” J Curr Pediatr 2017; 15:25-37
E2. Kavukçu G., Hekimsoy İ. “Pankreas sonografisi” Trd Sem 2019; 7:94-104

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunum olarak sunulan ve bildiri kitabına basılan bildiriler:

F1. Namazova L., Hekimsoy İ., Kavukçu G., Makay Ö., Ertan Y., Tamsel S. “Tiroid nodüllerinin benign ve malign ayırıcı tanısında sonoelastografinin etkinliğinin araştırılması,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 101, Antalya, 2014
F2. Özturk K.B., Özbek S.S., Kayıkçıoglu M., Kemal S.H., Kavukçu G., Tamsel S., Kultursay H., Hekimsoy İ “Pulmoner arteriyel hipertansiyonda karaciğer ve dalak parankimi sonoelatografi bulguları,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 74, Antalya, 2014
F3. Hekimsoy İ., Güler E., Harman M., Elmas N. “Adrenal lezyonların kimyasal kayma MRG ile karakterizasyonu: 1.5T ve 3T MRG karşılaştırılması,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 126, Antalya, 2017
F4. Güler E., Unal N.G. Hekimsoy İ., Köse T., Harman M., Elmas N. “Crohn hastalığının değerlendirilmesinde dual-enerji bilgisayarlı tomografi enterografi ile sanal monokromatik görüntülerin rolü,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 88, Antalya, 2017
F5. Yüzkan S., Oktay A., Bilgen I. G., Okcu S. O., Hekimsoy İ. “Dual eneji kontrastlı mamografi: teknik, endikasyonlar ve MRG/MG ile kıyaslama,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 33, Antalya, 2018

G. Ulusal bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan ve bildiri kitabına basılan bildiriler:

G1. Hekimsoy İ., Harman M., Sever A., Elmas N. “Çok kesitli bigisayarlı tomografi ile semptomatik median arkuat ligament sendromu tanısı: olgu sunumu,” 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 334, Antalya, 2013
G2. Hekimsoy İ., Ceylan N., Öztürk K.B., Bayraktaroğlu S., Savaş R. “Perikardiyal lezyonlar-resimlerle bir konu,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 632, Antalya, 2014
G3. Hekimsoy İ., Çınar C., Bozkaya H., Oran İ. “Fibromusküler displaziye bağlı spontan anevrizma rüptürü: olgu sunumu,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1657, Antalya, 2014
G4. Hekimsoy İ., Çınar C., Oran İ. “Behçet hastalığına sekonder multipl intrakraniyel anevrizmalar,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1658, Antalya, 2014
G5. Hekimsoy İ., Çınar C., Akıllı A., Parıldar M., Oran İ. “Sirkumfleks koroner arter ile superior vena kava arasındaki konjenital yüksek debili arteriovenöz fistülün radyolojik bulguları ve endovasküler tedavisi,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1659, Antalya, 2014
G6. Öztürk B.K, Ramo E., Hekimsoy İ., Savaş R. “Nadir bir olgu, Monuier Kuhn Sendromu,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 616, Antalya, 2014
G7. Öztürk B.K, Ramo E., Hekimsoy İ., Kavukçu G. “Peripankreatik alanda yerleşim gösteren pankreas kitlesi ile karışan Castleman olgusu ve renkli Doppler ultrasonografi bulguları,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 963, Antalya, 2014
G8. Öztürk B.K, Ramo E., Hekimsoy İ., Kavukçu G. “İmmunglobulin G4 (IGG4) ile ilişkili otoimmun pankreatit tanısında renkli Doppler ultrasonografinin tanıya katkısı,” 35. Ulusal Radyoloji Kongresi, 965, Antalya, 2014
G9. Hekimsoy İ., Okçu S.Ö, Guliyev H., Oktay A., Bilgen I. “Meme implant komplikasyonları MRG bulguları,” Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 297, Ankara, 2015
G10. Hekimsoy İ, Argın M., Sözeri B. “Kronik tekrarlayan multifokal osteomiyelit-resimlerle bir konu,” 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1036, Antalya, 2015
G11. Hekimsoy İ, Dede F., Bozkaya H., Çınar C., Parıldar M., Oran İ. “Multipl pulmoner arter anevrizmalı Behçet olgusunun endovasküler yolla tedavisi: olgu sunumu,” 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1385, Antalya, 2015
G12. Hekimsoy İ, Bozkaya H., Dede F., Çınar C., Parıldar M., Oran İ. “Hemodiyaliz fistüllerinin minimal invaziv perkütan endovasküler yolla kapatılması: olgu sunumu,” 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1386, Antalya, 2015
G13. Hekimsoy İ, Bozkaya H., Çınar C., Parıldar M., Oran İ. “Konjenital yüksek debili azigopulmoner fistül ve portosistemik şantları olan olgunun radyolojik bulguları ve endovasküler yolla tedavisi,” 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1387, Antalya, 2015
G14. Dede F., Hekimsoy İ., Kalın S., Pedram M., Alper H. “Nadir bir olgu: Jeune sendromu,” 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1153, Antalya, 2015
G15. Dede F., Hekimsoy İ., Kalın S., Pedram M., Bayındır P., Alper H. “Nadir bir olgu: laryngeal papillomatozisin pulmoner yayılımı,” 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1156, Antalya, 2015
G16. Hekimsoy İ., Savaş R., Ceylan N., Bayraktaroğlu S. “Foliküler lenfoma olgusunda peripheral nörolenfomatozisin görüntüleme bulguları,” 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 421, Antalya, 2016
G17. Hekimsoy İ., Tamsel S., Kavukçu G., Harman M., Elmas N., Özbek S.S. “Retroperitoneal kitleyi taklit eden atipik geniş sisterna şili: olgu sunumu,” 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 421, Antalya, 2016
G18. Hekimsoy İ., Gülpınar F., Eraslan C., Kitiş Ö., Çallı C. “Creutzfeldt Jakop hastalığı: olgu sunumu,” 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 414, Antalya, 2016
G19. Hekimsoy İ, Güler E., Sever A., Harman M., Elmas N. “Diffüz peritoneal leiomyomatozis: olgu sunumu,” 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, 413, Antalya, 2016
G20. Hekimsoy İ., Eraslan C., Kitiş Ö., Çallı C. “Serebral yağ embolisi olgusunda MRG bulguları,” Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, 54, Ankara, 2017
G21. Jomardov R., Hekimsoy İ., Güler E., Harman M., Elmas N. “Psödomeigs sendromu: olgu sunumu,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 156, Antalya, 2017
G22. Hekimsoy İ., Jomardov R., Güler E., Harman M., Elmas N. “Abernethy malformasyonu: olgu sunumu,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 184, Antalya, 2017
G23. Hekimsoy İ., Jomardov R., Güler E., Ceylan N., Harman M., Elmas N. “Uterus kökeni gösterilemeyen renal ve pulmoner koryokarsinom olgusu,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 199, Antalya, 2017
G24. Jomardov R., Hekimsoy İ., Güler E., Çınar C., Bozkaya H., Elmas N. “Üretero-iliak arter fistül olgusu: tanı ve tedavisinde zorluklar,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 362, Antalya, 2017
G25. Şahin N., Hekimsoy İ., Güler E., Harman M., Elmas N., Uğuz A. “Nadir bir olgu: intraabdominal büyük boyutlara ulaşan iyi differensiye liposarkoma,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 219, Antalya, 2017
G26. Hekimsoy İ., Jomardov R., Çınar C., Bozkaya H., Parıldar M. “Migre olan vasküler tıkaçların endovasküler yolla çıkarılması,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 369, Antalya, 2017
G27. Jomardov R., Hekimsoy İ., Koska İ.Ö., Bayındır P. “Fibrodisplazi ossifikans progressiva: olgu sunumu,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 574, Antalya, 2017
G28. Jomardov R., Hekimsoy İ., Koska İ.Ö., Çınar C., Bozkaya H., Alper H. “Arteriyovenöz malformasyon içeren pulmoner sekestrasyon olgusu,” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 570, Antalya, 2017
G29. Hekimsoy İ., Jomardov R., Çınar C., Bozkaya H., Oran İ. “Konjenital intrakranial pial arteriovenöz fistül ve endovasküler tedavisi” 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, 368, Antalya, 2017
G30. Hekimsoy İ., Erslan C., Kitiş Ö., Çallı C. “Olgularla fetal manyetik rezonans görüntüleme (MRG),” Türk Nöroradyoloji Derneği 27. Yıllık Toplantısı Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi, 56, İstanbul, 2018
G31. Hekimsoy İ., Bayraktaroğlu S., Ceylan N., Savaş R. “Nadir bir konjenital kalp hastalığı: Aortopulmoner pencere,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 465, Antalya, 2018
G32. Hekimsoy İ., Badolov I., Bayraktaroğlu S., Tamsel İ., Ceylan N. “Kaybolan kemik lezyonu: Psödotümöral vertebral gövde kontrastlanması,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 494, Antalya, 2018
G33. Hekimsoy İ., Şahin N., Bayraktaroğlu S., Eraslan C., Kitiş Ö. “Nadir bir serebellar sendrom nedeni: Langerhans hücreli histiositozis,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 611, Antalya, 2018
G34. Hekimsoy İ., Tamsel İ., Argın M. “Presakral ekstramedüller hematopoez,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 502, Antalya, 2018
G35. Hekimsoy İ., Tamsel İ., Argın M. “Kalsinörin inhibitörleri ile ilişkili kemik ağrısı sendromu,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 495, Antalya, 2018
G36. Tamsel İ., Hekimsoy İ., Ceylan N., Argın M. “İlaç ile ilişkili kemik iliği sinyal değişiklikleri,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 496, Antalya, 2018
G37. Hekimsoy İ., Güler E., Harman M., Elmas N. “Splenik leişmaniazis,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 236, Antalya, 2018
G38. Hekimsoy İ., Güler E., Akyol R., Harman M., Elmas N. “Nadir bir adneksiyal torsiyon nedeni: ovaryan disgerminom,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 301, Antalya, 2018
G39. Hekimsoy İ., Güler E., Harman M., Elmas N. “Biliyer cast sendromu,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 265, Antalya, 2018
G40. Hekimsoy İ., Güler E., Harman M., Elmas N. “Nadir bir karın ağrısı nedeni: inverted meckel divertikülü,” 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, 284, Antalya, 2018
Bilimsel Mesleki Kuruluşlara Üyelik
Türk Radyoloji Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
European Society of Radiology
Yeterlilik Belgeleri
Türk Radyoloji Yeterlilik Belgesi-2019
European Diploma in Radilogy-2019