Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 2008
Mesleki Deneyim
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nükleer Tıp AD. 2008-2009
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Bririmi 2009-2012