Uzm. Dr. Burak Paköz

Uzm. Dr. Burak Paköz

Ana Sayfa > Doktorlar > Uzm. Dr. Burak Paköz
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
1992 – 1998 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (Okul 7.si)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
1999 – 2004 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi
2014 – 2015 The Medical University of South Carolina
Clinical Neurophysiology and Epilepsy Fellow Charleston SC, USA 2017 Northwestern University Feinberg School of Medicine, Department of Neurology, Neurological Testing Center, Observer, Chicago IL, USA
Mesleki Deneyim
1999 – 2004 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi
2004 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında Uzman Doktor
2004 -2014 Kent Hastanesi Nöroloji Bölümü – İzmir
2009 – 2010 Askerlik Hizmeti; Malatya Asker Hastanesi Nöroloji Bölüm Sorumlusu
2014 – 2015 The Medical University of South Carolina
Clinical Neurophysiology and Epilepsy Fellow Charleston SC, USA 2017 Northwestern University Feinberg School of Medicine, Department of Neurology, Neurological Testing Center, Observer, Chicago IL, USA
2015-2020 Kent Hastanesi Nöroloji Bölümü – İzmir
2018-2020 İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yarı zamanlı öğretim görevlisi
09.01.2020 Medicana İnternational İzmir Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

American Board of Clinical Neurophsiology Board 'International Diplomate'
Epilepsi Monitörleme Board'u 'with added competency in eplepsy monitoring'
Elektrofizyolojik Raporlama(EEG,EMG,uzun süreli monitarizasyonlar)
Uyku Laboratuvarları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Uzmanlık Tezi:
Juvenil Myoklonik Epilepsili Hastalarda Tanı Gecikmesi,Klinik ve Tüm Gece Uyku EEG Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Barış Baklan

Kitap Bölümleri:

7(yedi) kitap bölümü, Nörolojik Bilimler Kitabı, 2018, Ege Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof.Dr.Emre Kumral

Yurtdışı Yayın :
1.Idiman F, Oztura I, Baklan B, Ozturk V, Kursad F, Pakoz B. Headache in sleep apnea syndrome. Headache. 2004 Jun;44(6):603-6.
2.Men S, Idiman F, Gulcu A, Ormeci B, Pakoz B. Reversible cytotoxic edema associated with dural arterio venous fistula: a case report. Eur J Radiol Extra 2004; 52: 1-5.
3.Ozakbas S, Idiman E, Yulug B, Pakoz B, Bahar H, Gulay Z. Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a study based on human leucocyte antigen haplotypes. Tissue Antigens. 2006 Sep;68(3):235-8
4.Kutluay E, Pakoz B, Yuksel A, Beydoun A. Nonconvulsive status epilepticus manifesting as pure alexia (alexia without agraphia) . Epilepsy and Behavior 2007;10:626-628
5.Kutluay E, Pakoz B, Beydoun A. Reversible Facial Myoclonus with Topiramate Therapy for Epilepsy. Epilepsia 2007;48:2001-2002
6.Yulug B, Hanoglu L, Tavli AM, Cakir T, Olmuscelik O, Pakoz B, Ünlü G. Topiramate: A Novel Therapeutic Candidate for Diabetes and Aggression? Positron Emission Tomography (PET) Findings. Cent Nerv Syst Agents Med Chem. 2016;16(3):227-230.

Yurtdışı Bildiri:
1.Ozakbas S, Idiman E, Pakoz B, Donmez B, Uysal U. Experiences of Interferon beta-1b after 5 year follow up. 17th Congress of the European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Dublin, Abstract Suppl, S57, Stockton, 2001
2.Ozakbas S, Idiman E, Pakoz B, Uysal U. Survey of Multipl Sclerosis: Preliminary results. 17th Congress of the European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Dublin, Abstract Suppl, S126, Stockton, 2001
3.Ozakbas S, Idiman E, Pakoz B, Ormeci B. Course of primary progresive Multipl Sclerosis. 17th Congress of the European Commitee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis Dublin, Abstract Suppl, S126, Stockton, 2001
4.Ozakbas S, Baklan B, Yulug B, Idiman E, Bahar H, Gulay Z, Pakoz B. Multipl Sclerosis after vaccination against Hepatitis B and HLA haplotypes. Eleventh Meeting of the European Neurological Society, Paris, Vol. 248 (suppl 2), II-173, Springer, 2001
5.Idiman F, Oztura I, Baklan B, Ozturk V, Kursad F, Pakoz B. Headache in Sleep Apnea Syndrome. 6th European Headache Congress, Oral Presentation, Istanbul 2002
6.Ozakbas S, Idiman E, Pakoz B, Ormeci B. Who Should Use EDSS for evaluating MS in Clinical Trials: Comparision Assessment Among Experienced and Unexperienced Physicians. 19th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Milan, Vol. 9 (Suppl 1), S92, Stockton, 2003
7.Ozakbaş S, İdiman E, Yulug B, Pakoz B, Bahar H, Gülay Z,"Development of multiple sclerosis after vaccination against hepatitis B: a prospective study based on clinical and MR1 features and HLA haplotypes", 22nd Congress of the European Committee for the Treatment and Resarch in Multiple Sclerosis, Multiple Sclerosis, 12/Supp1/S67, Madrid, 2006
8.Pakoz B, Kutluay E, Yuksel A, Beydoun A. Nonconvulsive Status Epilepticus (NCSE) presenting with pure alexia (alexia without agraphia). 7th European Congress on Epileptology (ECE) Abstract Book 2006;p38
9.Kutluay E, Pakoz B, Beydoun A. Involuntary Facial Twitching Induced by Topiramate. 7th European Congress on Epileptology (ECE) Abstract Book 2006;p54

Yurtiçi Yayın:
1.Ozakbas S, Idiman E, Pakoz B, Donmez B, Uysal U. Experiences of Interferon beta-1b after 5 year follow up. Türk Nöroloji Dergisi, 8 (1), 7-15 (2002)
2.Ozakbas S, Pakoz B, Şengün İ., Baklan B, Demir G, Ünlü B, Bahar Z, İdiman E. Causes of Death in Multiple Sclerosis: Cross-sectional Analysis of 16 Years Period. Türk Nöroloji Dergisi, 8 (2), 49-56 (2002).
3.Ozakbas, S., E. Idiman, B. Pakoz, B. Ormeci ve B. Donmez. Demographic and Clinical Features in Primary Progressive Multiple Sclerosis. Türk Nöroloji Dergisi, 9 (3), 74-77 (2002).
4.Ozakbas S, E. Idiman, B. Pakoz ve U. Uysal. Survey of Multiple Sclerosis : Clinical Analysis of 420 patients. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17, 205-211 (2003).
5.Ozakbas S, Donmez B, Uysal U, Pakoz B, Baklan B. Three Cases of Idiopathic Longitudinal Myelitis: Approach to a Novel Concept. Türk Nöroloji Dergisi, 10(5), 425-429 (2004).
6.Cokmert S, Daganay L, Pakoz B, Yuksel A, Gezer E, Alakavuklar MN. Spinal Leptomeningeal Metastasis from Gastric Cancer: Case Report. Acta Oncol Tur., 48(2):93-96 (2015)

Yurtiçi Bildiri:
1.Özakbaş S., Baklan B., Yuluğ B., İdiman E., Bahar H., Gülay Z.ve Paköz B., “Hepatit-B Aşılaması sonrası Multipl Skleroz Gelişimi ve HLA Haplotipleri”, 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, Cilt 3, 88, İstanbul, 2000.
2.Özakbaş S., İdiman E., Paköz B., Dönmez B.ve Uysal U., “Beş Yıllık İzlem Döneminin Ardından İnterferon Beta-1b ile Kazanılan Deneyimler”, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 109-110, Antalya, 2001.
3.Özakbaş S., İdiman E., Paköz B.ve Örmeci B., “Primer Progresif Multipl Sklerozda Seyir Özellikleri”, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 238, Antalya, 2001.
4.Özakbaş S., İdiman E., Paköz B. ve U. Uysal, “Multipl Sklerozda Seyir Özellikleri: 420 Olgunun Klinik Analizi”, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 233, Antalya, 2001.
5.Özakbaş S., Paköz B., U. Uysal ve E. İdiman, “Klinik Çalışmalarda EDSS’yi kim Kullanmalı: Deneyimli ve Deneyimsiz Uygulayıcıların EDSS Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması”, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 227, Antalya, 2003.
6.Özakbaş S, Pakoz B, Gülay Z, İdiman E,"Hepatit B aşılaması sonrası gelişen MS ile aşılamadan bağımsız gelişen MS olgularının kaşrılaştırılması: klinik, manyetik rezonans görüntüleme ve HLA haplotipleri temelinde prospektif çalışma", 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya , 2006

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 2000
36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 2000
37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2001
European Headache Federation 6th Headache Congress, İstanbul, 2002
1.Nöropsikolojik Uygulamalar ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sempozyumu, Antalya, 2002
19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, 2002
3.Ulusal Epilepsi Kongresi, Trabzon, 2002
1. Nöroimmunoloji - Viroloji Sempozyumu, Antalya, 2002
2.Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu, Pamukkale, 2003
41.Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 2005
6.Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Çeşme, 2005
4.Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu, Uludağ, 2005
2. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 2005
22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri, İzmir, 2005
42.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2006
8.Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Bodrum, 2007
17th Meeting of the European Neurological Society, Rhodes, 2007
Epilepsi Sempozyumu 2011 "Dirençli Epilepsiler", Şile, 2011
Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar
Türk Nöroloji Derneği
Türk Tabipler Birliği
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Türk Multipl Skleroz Derneği
European Sleep Research Society
European Federation of Neurological Societies

Uzm. Dr. Burak Paköz Medicana Sağlık Grubu'na ait MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR hastanesinde çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Burak Paköz hekimimizin Nöroloji alanında uzmanlığı bulunmaktadır.

UZMANLARIMIZA
SORUN

MEDICANA Sağlık Grubu hekimleriyle sağlığınızla ilgili sorularınızı, rapor ve sonuçlarınızı (laboratuar, görüntüleme, vb.) paylaşabilir, tüm bölümlerle ilgili ikinci görüş alabilirsiniz.. Alanında uzman hekim kadromuz paylaşacağınız bilgileri değerlendirip en kısa sürede sorularınızı yanıtlayacaktır.
Acil durumlar için 0850 460 6334 nolu çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz

Dosya boyutunuz 20 mb'dan büyükse linkten gönderebilirsiniz.

EN FAZLA GÖRÜNTÜLENENLER

TR
EN RU AR
E-RANDEVU