Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2010
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları ABD -2012-2017
Mesleki Deneyim
İntern Doktor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 – 2010
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD - 2011
Araştırma Görevlisi, Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları ABD 2012 – 2017
Uzman Doktor, Yozgat Şehir Hastanesi (Mecburi Hizmet) 2017 – 2018
Yüksek İhtisas Üniversitesi , Medical Park Ankara Hastanesi 2019 – 2020
Medicana İnternational İzmir Hastanesi 01.09.2020
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1. Aksoy M., Asena L., Gungor S., Soy E, Akman A., Haberal M. Changes in ocular biometric parameters after renal transplantation. International Ophthalmology. May 2020
2. Aksoy M., Yilmaz G., Vardarli I., Akkoyun I. Choroidal Thickness after Dexamethasone implant or Aflibercept in Patients with Diabetic Macular EdemaPersistent to Ranibizumab. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. May 2020
3. Sarıgül Sezenöz A, Gür Güngör S, Akman A, Öztürk C, Cezairlioğlu Ş, Aksoy M, Çolak M. The Diagnostic Ability of Ganglion Cell Complex Thickness-to-Total Retinal Thickness Ratio in Glaucoma in a Caucasian Population. Turk J Ophthalmol. 2020;50:26-30
4. Onder H, Aksoy M. Resolution of idiopathic intracranial hypertension symptoms by surgery for obstructive sleep apnea in a pediatric patient. J Pediatr Neurosci 2019;14:110-2
5. Gür SG, Akman A, Asena L, Aksoy M, Sezenöz A. ;Changes in Anterior Chamber Depth after Phacoemulsification in Pseudoexfoliative Eyes and their Effect on Accuracy of Intraocular Lens Power Calculation. Turk J Ophthalmol., 2016; 46(6):255-258.
6. Güngör SG, Aksoy M, Akman A. Mitomisin-C’li Trabekülektomi Sonrası Bilateral Geç Başlangıçlı Filtran Bleb Sızdırması. Glokom-Katarakt Dergisi 2013;8: 274-277.7
Uluslararası Sınav Yeterlilik Belgeleri ve Sertifikaları
International Council of Ophthalmology(ICO) , Klinik Bilimler Sınavı 2017
International Council of Ophthalmology(ICO) , Temel Bilimler Sınavı 2014
International Council of Ophthalmology(ICO) , Optik Refraksiyon Sınavı 2014
Skleral Lens Uygulama Yeterlilik Sertifikası 2013
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
YURTDIŞI

1. Oto S, Aksoy M, Akkoyun İ, Bayar S, Yılmaz G. ; Risk factors of strabismus in premature infants. 39.th meeting of the European Strabismological Associotion.: Porto; 13/09/2017 - 16/09/2017
2. Arat Y O, Aksoy M, Aydin E, Oto S. Success rates of endoscopic assisted probing for congenital nasolacrimal duct obstruction. XXXIII rd Esoprs annual meeting, 11/09/2014-13/09/2014, Budapest, Hungary
3. Akman A, Güngör SG, Aksoy M. Comparison of intraocular lens position after phacoemulsification surgery in pseudoexfoliative and normal eyes. XXXII Congress of the ESCRS, 13/09/2014-17/09/2014,, London , England.
4. Yilmaz G, Aksoy M, S.Bayar, Akkoyun I, Intravitreal perfluoropropane injection for the treatment of vitreomacular traction syndrome. Euretina 2017; Barcelona; 7/09/2017-10/09/2017
5. Yilmaz G, Aksoy M, Pinarci EY, Akkoyun I, Pneumatic Retinopexy for Retinal Detachment in Big Tears. Retina World Congress Euretina 2017;Barcelona; 7/09/2017-10/09/2017
6. Akman A, Güngör S, Sezenöz A, Öztürk C, Aksoy M, Cezairlioğlu Ş. ;Structural Progression of Early Stage Glaucoma and Ocular Hypertension. World Glaucoma Congress: Finland; 28/06/2017 - 01/07/2017
7. Güngör S, Akman A, Aksoy M, Sezenöz A, Cezairlioğlu Ş, Öztürk C ; Comparison of Ganglion Cell Layer and Internal Plexiform Layer Measurement of Diffirent Optical Cohorence Tomography Deveices. World Glaucoma Congress: Finland; 28/06/2017-01/07/2017
8. Akkoyun I, Sezenöz A, Küçüködük A, Aksoy M, Yılmaz G. Aderhautdicke nach intravitrealer dexamethason-İmplantation beim therapieresistenten diabetichen makulaödem. 113 DOG Kongress: Almanya; 01/10/2015
9. Akman A, Güngör S, Aksoy M. ; Elavation of subfoveal and peripapillary choroidal thicknesses using spectral domanin optical coherence tomography enhanced depth imaging in patients with pseudoexfoliation. 6th Worid Glaucoma Congress: Hong Kong; 06/06/2015-09/06/2015

Yurtiçi
1. Yılmaz G., Aksoy M., Pınarcı E. ve Akkoyun İ. ‘Vitreomaküler Traksiyon Sendromu Tedavisinde İntravitreal C3F8 ve SF6 Gaz Enjeksiyonu Sonuçlarının Kıyaslanması’ Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 24/10/2017- 29/10/2017
2. Yılmaz G., Aksoy M., Bayar S. ve Akkoyun İ. ‘Büyük yırtıklara bağlı retina dekolmanları tedavisinde pnömatik retinopeksi’ Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 05/11/2014- 09/11/2014
3. Aksoy M., Y.Ö. Arat, A. Sarıgül ve İ. Akkoyun, “Tiroid Orbitopatili Olgularda Koroid Kalınlıklarının İncelenmesi,” Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 05/11/2014- 09/11/2014
4. Aksoy M. S. Oto, E. Aydın ve Y.Ö. Arat. , “Konjenital Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olan Hastalarda Endoskopi Eşliğinde Sondalama Ve Sondalama İle Beraber Silikon Tüp Entübasyonu Yapılan Hastalarda Başarı Durumu,” Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Antalya; 06/11/2013-10/09/2013
5. Aksoy M, Gür Güngör S, Akkoyun İ, Öztürk C, Yılmaz G, Anti Tnf Alfa Tedavisi Altında Romatoid Artritli Hastada Gelişen CMV Retiniti. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi; Antalya; 09/11/2016-13/09/2016
6. Aksoy M, Asena L, Gür Güngör S, Akman A, Scheimpflug holladay eşdeğer keratometrisi ile iolmaster 700 keratometrisinin göz içi lens gücü hesaplamalarında karşılaştırılması. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi; Antalya; 09/11/2016-13/09/2016
7. Gür Güngör S, Akkoyun İ, Tuğal T İ, Aksoy M, Yılmaz G, Emzirme döneminde gelişen toksoplazma koryoretinitinin intravitreal klindamisin ile tedavisi. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi: Antalya; 09/11/2016-13/09/2016
8. Gür Güngör S, Akman A, Aksoy M, Asena L. Fuchs üveit sendromlu hastalarda glokom ve risk faktörleri. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi: Antalya; 09/11/2016-13/09/2016
9. Aksoy M. ve Arat Y., Sol Alt Kapak Tarsal Konjonktivada İzole Primer Amiloidoz Olgusu. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi; Antalya; 06/11/2013-10/09/2013