Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1987
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1996
Mesleki Deneyim
Özel Avcılar Hospital / 1998-2020
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1992-1998
Tıbbi İlgi Alanları
Meme Cerrahisi
Laparoskopik (Kapalı) Cerrahi
Kolorektal Cerrahi ( Kalın barsak kanseri, barsak sarkması )
Proktoloji ( Hemoroid-basur, anal fissür-çatlak, anal fistül, kıl dönmesi )
Mide Cerrahisi
Hepatobiliyer Cerrahi ( Karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve safra yolları cerrahisi )
Fıtık Cerrahisi
Özellikli İşlem
Meme Cerrahisi
Bilimsel Yayınlar