Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi -1999

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilimdalı-2013

Mesleki Deneyim

Ağrı Patnos Devlet Hastanesi 2013-2015

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi 2015-2020


Tıbbi İlgi Alanları

US6 eşliğinde periferik sinir blokları ,ağrısız doğum, kardiyovasküler cerrahi anestezi, transplantasyon anestezi, rejyonal anestezi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar