Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilimdalı, 2013


Mesleki Deneyim

Ağrı Patnos Devlet Hastanesi, 2013-2015

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, 2015-2020


Tıbbi İlgi Alanları

US6 eşliğinde periferik sinir blokları

Ağrısız doğum

Kardiyovasküler cerrahi anestezi

Transplantasyon anestezi

Rejyonal anestezi