Figen Yavlal'ın Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi- 1994
Figen Yavlal'ın Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği-2007
Uyku Tıbbı Uzmanlığı -2015
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Elektrofizyoloji Yüksek Lisanası-2018
Figen Yavlal'ın Mesleki Deneyimi
Ağrı Devlet Hastanesi-mecburi hizmet-2008
Apex Tıp Merkezi-2009
Esenler Hayat Hastanesi-2012
Medikal Park Fatih Hastanesi-2012-2015
Medikal Park Gaziosmanpaşa Hastanesi 2015-2020
Figen Yavlal'ın Tıbbi İlgi Alanları

Nörofizyoloji (EMG, EEG, PSG, Uyandırılmış Potansiyeller), periferik sinir ve kas hastalıkları, Epilepsi, Uyku Bozuklukları, Parkinson Hastalığı, Demans, Serebrovasküler Hastalıklar


Bilimsel Yayınlar

S.Özekmekci, Benbir G, Yavlal F, Ertan S. Hemyhipomimia , a rare persistent sign in Parkinson’s disease.Journal of Neurology 2007;254:347-350

C. Emir, J. Ağaoğlu, F. Yavlal, O. Tanık: İnme Sonrası Gelişen Hemikore. Parkinson Hastalığı Hareket Bozuklukları Dergisi, 2004;7(2):95-100.
R İnan, GB Şenel, F Yavlal, D Karadeniz, A Gündüz, ME Kızıltan. Sleep bruxism is related to decreased inhibitory control of trigeminal motoneurons, but not with reticulobulbar system. Neurological Sciences 38 (1), 75-81
F Yavlal, N Bebek, O Abalı, C Gürses, B Baykan, A Gökyiğit. Dikkat eksikliği ve otizm tanılı çocuk olgularda eletroensefalografi bulguları..Epilepsi. 21 (3), 133-138
R Inan, G Benbir, D Karadeniz, F Yavlal, ME Kiziltan. Brainstem reflexes in patients with sleep bruxism: Masseter inhibitory reflex responses and auditory startle reaction. Clinical Neurophysiology 127 (3), e5
F Ozen, Z Yegin, F Yavlal, Z Saglam, H Koc, I Berber. Lack of association between MAOA-uVNTR variants and excessive daytime sleepiness. Neurological Sciences 38 (5), 769-774
R Inan, F Yavlal, ME Kiziltan, G Kiziltas, S Saip, U Uygunoglu. Comparison of brainstem reflex abnormalities in patients with multiple sclerosis, Behçet and stroke and its topodiagnostic value. Clinical Neurophysiology 127 (3),
F. Yavlal, HA Güngör. Demansta Klinik Bulgular. Nükleer Tıp seminerleri. 2017.
F. Yavlal. EEG changes in ADHD and EEG as a diagnostic tool. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2018. 28-328-329. F. Yavlal. Up-to-date commonly used medications in the treatment of epilepsy. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni 2018. 28, 328-328
F. Yavlal, MH. Özkul. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromunun Tanısı: Uyku Testleri ve Pozitif Basınçlı Havayolu Tedavisi. Turkiye Klinikleri Ear Nose and Throat-Special Topics. 2018. 11 (3), 9-14
Poster Bildirileri:
F.Yavlal, M.Kızıltan. Kamptokormili ve Kamptokormisiz Parkinson Hastalarında Paraspinal Kas EMG Sonuçları. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 15-19 Nisan 2009 Lara-Antalya. En iyi Poster Bildiri (Birincilik ) Ödülü.
S. Özekmekci, G.Kızıltan, M.Kızıltan, S.Ertan, F. Yavlal: Hemihypomimia in Parkinson Disease.8th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Paris, France,. september 4-7, 2004. Poster session, P2286. European Journal of Neurology 2004;11 (Suppl 2):256
S.Ertan, S.Ozekmekci, G.Benbir, F.Yavlal, M.Kızıltan.: Hemihipomimia, a rare persistent sign in Parkinson ‘s disease.:Follow up of 11 patients.: 10th Internatıonal congress of Parkinson’s Disease And Movement Disorders., Kyoto, Japan. October 30-November 2, 2006. Poster session, P583
F.Yavlal, R.İnan, M.Kızıltan. Sinkinezik yayılım ve hipereksitabilite: Post fasiyal sinkinezide orbikülaris oris toparlanması. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya.P-019
F.Yavlal, T.Aksu. Spinal aksesuar sinir paralizisine bağlı kanat skapulası olan bir olgu. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya. P-055
F.Yavlal, N.Bebek, O.Abalı, C.Gürses, B.Baykan, A.Gökyiğit. Dikkat eksikliği ve otizm tanılı çocuk olgularda EEG bulgularının analizi. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, Antalya. TP-44
F.Yavlal, R. İnan, M.Kızıltan. Evaluation of H Reflex excitability during motor imagery in patients with the Restless Legs Syndrome and healthy individuals" with the P. 633, 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN). Mart 2014, Berlin.
F.Yavlal, N.Bebek. EEG Analyssis of children with attention deficit and autism. P 397. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN). Mart 2014, Berlin.
F.Yavlal, H.Gungor, N.Afsar. Sleep-related rhythmic movement disorder: case presentation. Joint Cognress of European Neurology.Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014
R.İnan, F.Yavlal, M.Kızıltan, G.Kızıltaş, S.Saip, U.Uygunoğlu. Comparison of brainstem reflex abnormalities in patients with Multiple Sclerosis, Behçet and Stroke and its topodiagnostic value. 6 th international meeting of the brainstem society march 2014 Berlin
R. İnan, G. Benbir, D.Karadeniz , F.Yavlal, M.Kızıltan..Brainstem Reflexes in Patients with Sleep Bruxism : Masseter Inhibitory Reflex Responses and Auditory Startle Reaction . 6 th international meeting of the brainstem society march 2014 Berlin
F. Yavlal, E. Karpuzoğlu, İ.Bayar, H. Güngör, N. Afşar. Stroke risk of combined coronary artery bypass graft surgery and carotid endarterectomy in asymtomatic carotid artery disease. 9th World Stroke Congress Istanbul, Turkey, October 22-25, 2014. WSC-1486
V. Oduncu, F. Yavlal, N. Tefik. The association of baseline Syntax Score with long term risk of stroke in acute myocardial infarction patients treated with primary angioplasty. 9th World Stroke Congress Istanbul, Turkey, October 22-25, 2014. WSC-1568
N Afsar, V Ozturk, E Yaka, H Aydın-Gungor, F Yavlal, K Kutluk. Hemicraniectomy in patients with severe and widespread cerebral venous thrombosis (CVT)-Three cases.
Cerebrovascular Diseases. 39, 250-250
Sözel Bildiriler:
F Yavlal, M.Kızıltan. Huzursuz bacaklar sendromlu hastalarda ve normal bireylerde , motor imgelem ile H Refleks eksitabilitesinin değerlendirilmesi. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya. Sözel Sunum
F Yavlal, Rahşan Adviye İnan, Meral Erdemir Kızıltan. Uzun Süreli Diyabetes Mellitus Tanısı Olan Kadın Hastalarda Polinöropati ve Karpal Tünel Sendromu İlişkisi: Elektrofizyolojik Bulguların Değerlendirilmesi. 34.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 4-8 Nisan 2018, Girne-KKTC. Sözel sunum
R İnan, F Yavlal, M Kızıltan. Esansiyel Tremor Hastalarında Trigemino-Servikal Refleks 34. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 4-8 Nisan 2018, Girne-KKTC. Sözel sunum
Kitap Bölümleri:
F Yavlal. Serebral Enfarktüs ve Vertigo. ‘Olgularla Vertigo ve Rehabilitasyonu: Multidisipliner Yaklaşım’ Kitabı.
F Yavlal. Baş ağrısı-Nörolojik Aciller. Acil Tıp Kitabı.
F Yavlal. Epilepsi-Nörolojik Aciller. Acil Tıp Kitabı