Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Sindirim Sistemi Kanserleri; Özefagus Ve Mide Kanserleri
Meme Kanseri
Periton Kanserleri, Hıpec-Pıpac Uygulamaları
Endoskopik-Laparoskopik Cerrahiler
Tiroid Cerrahisi
Proktoloji-Kolorektal Cerrahi

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar