Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi -2008
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Kırıkkale Üniverisitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD- 2016
Mesleki Deneyim
-Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi 2008-2009 (Pratisyen Hekim)
-Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği 2009-2010 (Arş. Gör.)
-Ankara Abdurrahman Yurtaslan Psikiyatri Kliniği 2011-2012 (Arş. Gör.)
-Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 2012-2016 (Arş. Gör.)
-Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi 2016-2018 (Uzman Hekim)
-Zonguldak Özel Level Hospital 2018-2020 (Uzman Hekim)
Tıbbi İlgi Alanları

-Gebelik Takibi
-Myom, Yumurtalık kisti
-Ürojinekoloji
-Genital Estetik
-Laparoskopi & Histeroskopi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Murat Bulanık, Zeynep Özcan Dağ, Demet Demiray, Yavuz Şimşek. Cerebral Sinus Thrombosis During Pregnancy Associated with Protein S Deficiency: Report of a Rare Case, J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(4):307-9 (Olgu Sunumu)
2. Yavuz Şimşek, Murat Bulanık. Non-invasiv diagnosis of endometriosis , a revolutionary step in reproductive endocrinology, Medeniyet Medical Journal 32(2):115-122, 2017. doi:10.5222/MMJ.2017.115. (Derleme).
3. Nevin Sağsöz, Ceyhan Taşdelen, Murat Bulanık, Gökhan Karaca. Gecikmiş tanı nedeniyle püerperiumda apandisit: Olgu Sunumu. Turk J Clin Lab 2017;8(4):208-210. (Olgu Sunumu).
4. Murat Bulanık, Nevin Sağsöz, Cemile Dayangan Sayan, Mahmut İlkin Yeral, Üçler Kısa. Comparison of serum YKL-40 and ischemia modified albumin levels between pregnant women with hyperemesis gravidarum and normal pregnant women. Med Arch. 2019 Apr; 73(2): 97-100, doi: 10.5455/medarh.2019.73.97-100 (Özgün Araştırma Makalesi).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. Nevin Sağsöz, Murat Bulanık, Şükrü Bakırcı. Hysterical conversion mimicking acute quadriplegia and acute conversion in labor. 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology/25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Antalya-Türkiye, 2017 (Sözel Bildiri).
2. Murat Bulanık Yavuz Şimşek, Nevin Sağsöz, Erdoğan Gönülal. Scar endometriosis with cyclic pain after cesarean section. 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology/ 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Antalya-Türkiye, 2017 (Poster Bildiri).
3. Yavuz Şimşek, Murat Bulanık, İlkin Yeral. İzole aberan sağ subklavian arter saptanan fetuslarda perinatal sonuçlar : Olgu serisi. 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology/25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Antalya-Türkiye, 2017 (Poster Bildiri).
4. Nevin Sağsöz, Murat Bulanık, Pınar Atasoy. Laparoscopik management of mandible like structure with teeth in an ovarian cystic teratoma : A rare appearance. 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology/25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Antalya-Türkiye, 2017 (Poster Bildiri)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Murat Bulanık, Yavuz Şimşek. Hiperemezis gravidarum etyolojisinde psikolojik komponent: Kritik bir derleme. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016; 18(3): 151-156. (Derleme)

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. Murat Bulanık, Nevin Sağsöz, Sabri Kurtay, Yüksel Işık. Gebelikte Perineal-İnguinal herpes zoster İnfeksiyonu: olgu sunumu, 7.Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Erzurum –Türkiye-2016. (Poster Bildiri)

E. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Bütüncül Tıp-Birinci basamakta ve aile hekimliğinde güncel tanı-tedavi, Nobel Tıp Kitabevi, 2019 Ankara. Bölüm 20: Vajinal Enfeksiyonlar (2755-2757), ,
2. Bütüncül Tıp-Birinci basamakta ve aile hekimliğinde güncel tanı-tedavi, Nobel Tıp Kitabevi, 2019 Ankara. Bölüm 21: Premenstruel Sendrom ve Dismenore, (2757-2759)
3. Bütüncül Tıp-Birinci basamakta ve aile hekimliğinde güncel tanı-tedavi, Nobel Tıp Kitabevi, 2019 Ankara. Bölüm 46: Myoma Uteri (leimyoma) (2853-2855).
F. Katıldığı Kurslar ve Sertifikalar:
1. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Fetal Kalp Tarama Kursu, 2014 Kırıkkale.
2. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi, 2017 Ankara.
3. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu, 2019 Ankara
4. Jinekolojik Endoskopi Derneği Laparoskopi Kursu, 2019 İstanbul.

G. Katıldığı Kongre, Sempozyum Ve Toplantılar:
1. 14.Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2016, Antalya
2. 11.Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Antalya
3. 15.Türk-Alman Jinekoloji / 25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 17-21 Mayıs 2017, Antalya
4. 16.Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği Kongresi, 9-13 Mayıs 2018, Antalya