Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üniversitesi ( İngilizce) Tıp Fakültesi 2005
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üni. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı 2011
Mesleki Deneyim
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi 2013-2015
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 2011-2013
Tıbbi İlgi Alanları

Endoskopi& Laparoskopi
Çocuk Ürolojisi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar


1-Özkan A,Bozkurter Çil,AT,Kaya M,Etçioğlu I,Okur MLate Presenhing Bouchdalek hernia with gastric perforationPediatric Emerg. Care 2015 Jan.31 ( 1) 47-92-U.Bıçakçı,G Dinler,T.Bozkurter,B.Zander,M.Günaydın,S.Akbaş,E.ArıtürkCaustic Esophagitis in two siblings:Munchausen syndrome by Proxy.Journal of Pediatric Sciences ;2010:6;e623-M.Günaydın,U.Bıçakçı,T.Bozkurter,M.Elli, B Tander,S Barış,R Rızalar,E Arıtürk,F Bernay.Gastrointestinal stromal tumor:a very rare cause of jejunoileal intussuception in a 6 year old girl .Journal of Pediatric Surgery.(2012,47,e15-18 )4-M. Günaydın, R.Rızalar, T.Bozkurter,B tander,E Arıtürk, F Bernay. Gastrric serosal tear due to congenital pyloric atresia: A rare anomaly, a rare complication. African journal of Pediatric Surgey. May-August 2011, vol 8, issue 2.5-M. Günaydın, F Çelik, B Tander,T Bozkurter, Y Sullu, S Barış, R Rızalar, Ş Küçüködük. Two cases of fetus in fetu. Journal of Pediatric Surgey. 2011,46, e9-12.6-M.Günaydın, R Rızalar, O Apaydın, T Bozkurter, A.G. Kalaycı, E Arıtürk, F Bernay. Idiopathic Fibrotic Pancreatitis :a rare case presentation. Journal of US-China Medical Science .August 2011, vol 8, no 8.7-M Günaydın, D Demirel, T Bozkurter, E Arıtürk, R. Rızalar , F.Bernay. Bir çocukta toraks içinde mide Perforasyonu. Güncel Pediatri. 2012:10 36-9