Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi 1978
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi
Mesleki Deneyim
Samsun Kadın ve Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Konya Ereğli Devlet Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar