Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2012
Mesleki Deneyim
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012 2016
Özellikli İşlem
Periferik Vasküler Girişimler