Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi 1988
Mesleki Deneyim
Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi 1988
Ankara Kayaş Aile Sağlığı Merkezi 1989
Samsun Doğum ve Çocuk Bakım Evi 2009
Özel Ana Klinik Teşhis Merkezi 2014
Samsun Liman Hastanesi 2017
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar