Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Tıbbi İlgi Alanları

Bilimsel Yayınlar