Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003-2009)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi A. B. D (2010-2013)

Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (2014-2016)
Mesleki Deneyim


İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi Sorumlu Hekimi (2016-2019)

Dr. Nihan Ünver (Özel Muayenehane Aralık 2019)Tıbbi İlgi Alanları

Sağlam Çocuk İzlemi ve Çocukluk çağı aşıları
Prematüre ve yenidoğan bebek izlemi
Böbrek hastalıkları ;idrar yolu enfeksiyonları- hidronefroz, nefrolityazis vs
Enürezis(idrar kaçırma)
Kabızlık
çocukluk çağı ateşli hastalıkları
Beslenme
Alerjik hastalıklar
Astım/bronşiolit
Büyüme gelişme geriliği
GİDR (gelişimsel izlemÖzellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

*A case of transient cortical blindness associated with hypercapnia as a result of extremely enlarged adenoid tissue. Ear Nose Throat J. 2015 Jan;94(1):E14:6
* A case of del(13)(q14.2)(q31.3) associated with hypothyroidism, hypertrigluceridemia, hypercholesterolemia and total ophtalmoplegia. Gene, 2012 May 1;498(2):296-9

Sözlü Bildiri ve Posterler
•A Karkıner, A Şencan, N Malbora, CŞ Karkıner, S Bahçeci, İ Devrim, A Kara, Ş Öztürk, Ö Atacan, G Temir, B Uçan, D Özbilek, V Erikçi, M Hoşgör, U Özkan. “Kronik Ampiyem Olgularımızda Plevral Dekortikasyon Sonuçlarımız” 33. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi SS-54
•VS Erikçi, D Payza, Y Örnek, GB Özdemir, İ Genişol, N Malbora, M Hoşgör. “Dev Paraovaryan kist: Olgu Sunumu” 33. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Poster-88
•N Malbora, A Karkıner, A Şencan, A Kara, N Bayram, İ Devrim, Ş Öztürk, Ö Atacan, S Bahçeci, CŞ Karkıner, U Özkan. “Kronik Ampiyem Nedeniyle Dekortikasyon Yapılan Hastalar ve Tüberküloz İlişkisi” 33. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Poster-155
•VS Erikçi, D Payza, Y Örnek, GB Özdemir, İ Genişol, N Malbora, M Hoşgör. “Şanslı bir Penetran Göğüs Travması: İzole Toraks Duvarı Bıçak Yarası” 33. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Poster-174
•VS Erikçi, D Payza, V Altınok, Y Örnek, N Malbora, G Temir, B Uçan, D Özbilek, M Hoşgör “Pulmoner Kist Hidatik Tedavisinde Hava kaçaklarının poliglikolik asit yama ile onarımı” 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi SS-34
•AD Payza, N Malbora, K Polatdemir, A Karkıner, A Şencan, M Hoşgör, A Oral. “%20 ve üzeri yanıklarda cerrahi tedavi” 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi SS-36
•N Malbora, ZG Temir, İ Genişol, M Hoşgör “Hirschsprung hastalığı nedeniyle Transanal endorektal pull-through yapılan hastalarda uzun dönem kontinansın değerlendirilmesi”. 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi SS-45
•N Malbora, K Polatdemir, ÖA Karkıner, A Şencan, A Oral “Surrenal Adenomu taklit eden konjenital ektopik dalak: olgu sunumu” 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Poster-23
•İ Genişol, ZG Temir, B Uçan, N Malbora, M Hoşgör “Konjenital Lösemi ve anorektal malformasyon birlikteliği” 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Poster-28
•VS Erikçi, D Payza, V Altınok, , G Temir, B Uçan, D Özbilek, Y Örnek, N Malbora, M Hoşgör “Paratubal kist ve flegmenöz apandisit birlikteliği: olgu sunumu ve literatür incelemesi” 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Poster-99
•N Malbora, K Polatdemir, AE Boztaş, A Şencan, M Hoşgör, A Oral “Yüzde yirmi ve üzerinde yanığı olan hastalarda Versajet ile eskarektomi ile greft uygulamaları”. 34. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi Poster-132
•Özgür Olukman, Ayşe Aygün, Cansever Aydın, Nimet Melis Bilen, Öner Yıldırım, Ayliz Çalışkan, Nihan Ünver, Mustafa Onur Öztan, Gökhan Köylüoğlu “Doğum Salonunda Tanı Alan Obstrüktif Gastrointestinal Sistem Anomalili Dört Yenidoğan Olgusu”. 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi. Poster-443
)