Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
T.C. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi (1992)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları (1999)
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi-Gastroenteroloji (2007)
Mesleki Deneyim
Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı. (1995-2000)
Tokat SSK Hastanesi / iç Hast. Uzmanı – Başhekim (2000-2003)
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi-Araştırma Görevliliği (2003-2007)
Nothern Yokohama Hospital (Advenced Endoscopy Unit, Department of Gastroenterology,Tokyo-Japonya (Mart-Eylül2007)
King Fahd Üniversity Hospital-Saudi Arabia (Ekim-Kasım2007)
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi-Uzman Dr. (Eylül 2007- Nisan2009)
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi-Başasistan (2009-2010)
Doçentlik (Nisan2010)
Gazi Ünv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları- Gastroenteroloji Bilim Dalı (BD). Öğretim Üyeliği - (Ekim2010)
Johns Hopkins University Advenced Endoscopy Unıt, Department of Gastroenterology, Maryland-USA (Haziran-Ekim 2013)
Gazi Üniv.Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD. Profesörlük (Temmuz 2017)
Halen Gazi Üniv.Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD öğretim üyesidir.
Yarı zamanlı olarak da International Medicana Ankara hastanesinde çalışmaktadır.
Tıbbi İlgi Alanları

İleri Endoskopik İşlemler
Özofagus, mide ve kalın bağırsağın erken evre tümörlerinin endoskopik yolla tedavileri
Gastrointestinal sistemin diğer hastalıkları

Özellikli İşlem

Kromo-magnifikasyon Endoskopi (C-ME)
Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)
Submukozal Tünel ile Endoskopik Rezeksiyon (STER)
Endoskopik Ultrasonografi (EUS)
Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi (ERCP)

Bilimsel Yayınlar