Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Dt/Diş Hekimliği, İstanbul (Eylül 1994 - Temmuz 1999)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Çukurova Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Adana (Eylül 2003 - Eylül 2009)

OntarioTech Üniversitesi, Makina Mühendisliği Fakültesi, Oshawa ON, Kanada Meng/Makina Mühendisliği, (Ocak 2017 - Aralık 2019)

Mesleki Deneyim
25. Mekanize Piyade Tugayı 9. Hudut Bölüğü, Sıhhiye Reviri, Ardahan, Diş Tabibi Teğmen (Askerlik Hizmeti) Ağız Diş Sağlığı Tedavileri (21 Ekim 2000 – 12 Mart 2002)
Avcılar Anadolu Hastanesi, İstanbul, Genel Diş Hekimi, (18 Mart 2002 – 02 Ağustos 2003)
Protetik Diş Tedavisi AD, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Adana, Araştırma Görevlisi, Klinik ve pre-klinik öğrencileri sorumlusu, (01 Eylül 2003 - 19 Aralık 2009)
Clinique Dent Beaute, İstanbul, Uzaman Diş Hekimi, Protetik Uygulamalar - Estetik Diş Hekimliği, (01 Mart 2010 – 14 Temmuz 2010)
Medicana Diş Hastanesi, İstanbul, Protetik Diş Tedavisi, Estetik Diş Hekimliği, İmplant Üstü Protez Uygulamaları, (2 Eylül 2011 - 30 Kasım 2015)


Tıbbi İlgi Alanları
İmplant üstü hareketli protezler (Overdenture)

Estetik Seramik Lamina Kaplamalar

Gece Plağı

Kozmetik Inley Seramik Dolgular

Zirkon Dolgular 

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
* Akova T, Ozkomur A, Dundar C, Aytutuldu N. Intrapulpal Heat Generation dur- ing Provisionalization: Effect of Desensitizer and Matrix Type. J Prosthodont, 2008 Feb;17(2):108-13.

* Dundar C, Utkarsh, Karimipour-Fard P, Baatein A, Jones-Taggart H, Rizvi G. In- vestigation on the effect of PVDF/MWCNTs electrospun nanofibers on dental resin based com- posites. (yayınlanma aşamasında)

Tez: Siman Kalınlığının Tam Seramik Sistemlerinin Bağlanma Dayanımı Üzerindeki Etkisi