Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Gazi Üniversitesi 2006
Mesleki Deneyim
Ankara Özel Lokman Hekim Hastanesi 2002
Ankara Emekli Sandığı 75. Yıl Bakım Evi 2005
G. Ü. Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 2010
Afyon Karahisar Devlet Hastanesi 2012
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar