Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans-Yüksek Lisans) Bursa, Türkiye  1997-2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doktora) Üroloji Anabilim Dalı Bursa, Türkiye 2004-2009
Mesleki Deneyim
2011-2020 Bursa Çekirge Devlet Hastanesi 2009-2011 Konya Çumra Devlet Hastanesi 2003-2009 Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı
Tıbbi İlgi Alanları

Laparoskopik Cerrahi
Üroonkoloji
Female Üroloji
Endoskopik Taş Cerrahisi
Transplantasyon

Cinsel Terapi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Yavaşcaoğlu, İ., Kordan, Y., Doğan, H. S., Danışoğlu, M. E., Gökçen, K., Gökten, Ö. E., ... & Oktay, B. (2009). Laparaskopik transperitoneal adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi. Turkish Journal of Urology, 35(4). (Atıf sayısı: 8) Gokten, O. E., Kilicarslan, H. Dogan, H. S., Turker, G., & Kordan, Y. (2011). Efficacy of levobupivacaine infiltration to nephrosthomy tract in combination with intravenous paracetamol on postoperative analgesia in percutaneous nephrolithotomy patients. Journal of endourology, 25(1), 35- 39. (Atıf sayısı: 33)