Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 2009
Mesleki Deneyim
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık eğitimi (2004-2009)
Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Devlet Hastanesi (2010-2011)
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (2011-2014)
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2014-2020)
Tıbbi İlgi Alanları

Anksiyete Bozuklukları
Depresyon
Panik Bozukluk
Şizofreni
Bipolar Bozukluk
Duygudurum Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Sosyal Fobi
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Cinsel işlev Bozuklukları
İlişki Problemleri

Özellikli İşlem

Çift ve Aile Terapisi
Bireysel Terapiler
Cinsel Terapi

Bilimsel Yayınlar