Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D 1998
Mesleki Deneyim
2013 Medicana International Hospital Samsun
2010-2012 Mediva Hastanesi
1998-2010 Samsun Devlet Hastanesi
1993-1998 OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
1991-1993 Samsun 6.Nolu Sağlık Ocağı Hekimi
1989-1991 Kastamonu Beyköy Sağlık Ocağı Hekimi
Tıbbi İlgi Alanları
Obezite ve Metabalik Hastalıklar Cerrahisi
İleri Minimal İnvaziv ( Laparoskopik) Cerrahi( Sindirim Sistemi ve Endokrin Sistemi Cerrahisi)
Laparoskopik İleri Gastrointestinal Kanser Cerrahisi(Mide Kanser Cerrahisi, Kolon ve Rektum Kanseri Cerrahisi, Pankreas Kanseri Cerrahisi, İnce Bağırsak Kanseri Cerrahisi, Sürrenal Tümörleri)
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1. EUROPEAN LAP-BAND SYSTEM COURSE, 2001 EUROPEAN SCHOOL OF LAPAROSCOPIC SURGERY SAİNT-PIERRE UNIVERSITY HOSPITAL BRUSSELS
2. . EUROPEAN COURSE OF ADVANCE LAPAROSCOPYE SURGERY COURSE, 2004EUROPEAN SCHOOL OF LAPAROSCOPIC SURGERY SAİNT-PIERRE UNIVERSITY HOSPITAL – BRUSSELS
3.. LAPAROSCOPIC COLORECTAL COURSE ,2005EUROPEAN SCHOOL OF LAPAROSCOPIC SURGERY SAİNT-PIERRE UNIVERSITY HOSPITAL – BRUSSELS
4.. EUROPEAN LAP-BAND SYSTEM KURSU ,2002 ISTANBUL, TURKEY5. TAILORED APPROACH TO INGUINAL HERNIAS with LWPAM COURSE,2008Gemelli Hospital,Roma,Italy6.LAPAROSKOPİK BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ KURSU, İZMİR TEPECİK EĞİTİMARAŞTIRMA HASTANESİ7.ROBOTİK CERRAHİ KURSU, İZMİR,20128.ROBOTİK CERRAHİ KURSU MASLAK ACIBADEM HASTANESİ,2012