Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ege Üniversitesi-1994


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi- 1998


Mesleki Deneyim

1994-1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

1998-2004 Cela Bayar Üniversitesi KArdiyoloji ABD

1999-2002 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Girişimsel Kardiyoloji Labratuvarı

2004-2020 Özel Kent Sağlık Grubu


Tıbbi İlgi Alanları

Koroner Anjiyografi

Girişimsel Kardiyoloji , Balon ve Stent Uygulamaları

Kalp Pilleri

Koroner Damar Hastalıkları, ve Korunma

Kalp Yetmezliği

Hipertansiyon

Ritim Bozuklukları

Kalp Kapak Hastalıkları