Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012
Mesleki Deneyim
Medicana Kadıköy Hastanesi 2020- 
Bahçeşehir Üniversitesi Medicalpark Göztepe Hastanesi 2014-2020 
Silopi Devlet Hastanesi 2012-2014

Tıbbi İlgi Alanları

Obezite
Tiroid Hastalıkları (Guatr)
Diyabet (Şeker Hastalığı)
Metabolik Sendrom
Hipertansiyon
Gıda İntoleransı
Vitamin eksiklikler
Ödem

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and
Humanities)
1.Turkish assessment of SURF (SUrvey of Risk Factor Management) study: Control
rates of cardiovascular risk factors derived from databases of 15 different levels of health
centers in Turkey. SURF (SUrvey of Risk Factor Management) çalışması Türkiye
değerlendirmesi: Türkiyeden farklı basamaklardan 15 sağlık merkezinin verilerinde
kardiyovasküler risk faktörleri kontrol oranları
Lale Tokgözoğlu, M.D., Aytekin Oğuz, M.D., Mustafa Kemal Balcı, M.D., Ahmet Temizhan,
M.D., Esma Güldal Altunoğlu, M.D., Osman Bektaş, M.D., Güler Aslan, M.D., Özgün
Iyigün, M.D., Ahmet Kara, M.D., Handan Tanrıverdi Pınar, M.D., Saffet Yavuz, M.D., Murat
Tekin, M.D., Saffet Ercan, M.D., Selda Çelik, M.D., Özlem Sezgin Meriçliler, M.D., İrem
Bozkurt Çakır, M.D Turk Kardiyol Dern Ars 2017;45(5):398-407 doi: 10.5543/tkda.
2017.39032
2. St. John’s wort (Hypericum perforatum) and warfarin: Dangerous liaisons! Oya
Uygur Bayramiçli, Nuri Kalkay, Evrim Oskay Bozkaya, Evrim Doğan Köse, Özgün İyigün,
Mücahit Görük, Gülbüz Sezgin. Turk J Gastroenterol 2011; 22: 115-115 DOI: 10.4318/tjg.
2011.0175
 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Long term follow up two families with acute intermittent porphyria.
Sezgin G. Uygur Bayramicli O. Iyigun O. Abstracts from 8th Congress of the European Federation of İnternal Medicine/European Journal of İnternal Medicine 20S(2009),S1-S283
S35 P0086.
 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Seminom ve Budd-Chiary Sendromu Birlikteliği: Olgu Sunumu Coexistance of Seminoma and Budd-Chiary Syndrome: Case Report
Dr.Selahattin Şeker, Dr.OrhanTürken , Dr.Gülçin Kıyan , Dr.Mücahit Görük, Dr.Özgün İyigün, Dr.Rahmi Çubuk, Dr.Bülent Karagöz, Dr.Oya U. Bayramiçli , Dr.M.Yaşar Tülbek
Maltepe Tıp Dergisi, Cilt:1 Sayı: 2 Aralık 2009
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.Uygur-Bayramiçli,O.Sezgin,G.Mutlu,N.İyigün,Ö.Türken,O.Lenfomalı bir hastada
Bitkisel ilaçlara bağlı Toksik Hepatit,7.Hepatoloji Kongresi 10-13 Mayıs ,İzmir.
2. Gülçin Kıyan,Özgün İyigün ,Selahattin Şeker ,Gülbüz Sezgin ,Ahmet Midi, Oya
Uygur Bayramiçli ,Nadir Bir Portal Hipertansiyon Prezentasyonu 26.Ulusal
Gastroenteroloji Haftası 14-18 Ekim 2009 Ankara
3. Gülçin Kıyan, Selahattin Şeker ,Özgün İyigün, Gülbüz Sezgin , Rahmi Çubuk , Oya
Uygur Bayramiçli. Mezenter İskemi Ve BT Anjiografi 26.Ulusal Gastroenteroloji
Haftası 14-18 Ekim 2009 Ankara
4. Özgün İyigün, Gülçin Kıyan, Selahattin Şeker ,Gülbüz Sezgin, Rahmi Çubuk ,Oya
Uygur Bayramiçli . Sanal Kolonoskopi Deneyimlerimiz 26.Ulusal Gastroenteroloji
Haftası 14-18 Ekim 2009 Ankara
5. Selahattin Şeker, Gülçin Kıyan, Özgün İyigün , Gülbüz Sezgin , Rahmi Çubuk ,
M.Nuri Kalkay , Oya Uygur Bayramiçli. İleri Yaşta Atipik Prezentasyonlu Çölyak
Hastalığı: Bir Olgu Nedeniyle 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 14-18 Ekim 2009
Ankara
7. Kitap Bölümleri
1. ACİL TIP EL KİTABI- güneş tıp kitabevi
Sıvı elektrolit bozuklukları