Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İç Hastalıkları) 2008
Mesleki Deneyim
Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi 2008- 2009
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Kliniği 2013- 2017
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Endokrinoıloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi 2017- 2018
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi 2018- 2019
Memorial Şişli Hastanesi 2019-2020
Tıbbi İlgi Alanları

İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar