Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982
Hacettepe Üniversitesi Şaşılık Birimi 1982
Mesleki Deneyim
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 1982-2008
İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Retina Birimi 2008
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar