Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları Kliniği 1982-1987
Mesleki Deneyim
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği
Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi
Samsun Eğitim ve araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar