Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
SSK Göztepe Kadın Doğum Kliniği 1997
Mesleki Deneyim
Giresun Devlet Hastanesi 1990-1992
SSK Göztepe Kadın Doğum Kliniği 1992-1997
SSK Suluova Hastanesi 1997
SSK Samsun Hastanesi 1997-2005
Samsun Kadın-Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi2005-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar